Levenskwaliteit

De gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit in Genk ligt lager dan deze in het Vlaams Gewest 2018 en er zijn relatief minder personen die geen enkel gezondheidsprobleem melden. De levenskwaliteit ligt lager bij vrouwen, personen van 45 jaar en ouder, laagopgeleiden en personen die moeilijk rondkomen dan bij mannen, 15-34-jarigen, midden- en hoogopgeleiden, en personen die makkelijk rondkomen.

 

Figuur 1-3| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat mobiliteitsproblemen aangeeft (QL01_1), problemen met zelfzorg aangeeft (QL02_1), problemen met dagelijkse activiteiten aangeeft (QL03_1), volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 4-5| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat pijn of ongemak aangeeft (QL04_1) en aangeeft angstig of depressief te zijn (QL05_1), volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 6| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat geen enkel gezondheidsprobleem meldt, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 7-9| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat mobiliteitsproblemen aangeeft (QL01_1), problemen met zelfzorg aangeeft (QL02_1), problemen met dagelijkse activiteiten aangeeft (QL03_1), Genk 2022, Lokale Gezondheidsenquête 2021, Vlaams Gewest 2018

Figuur 10-12| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat pijn of ongemak aangeeft (QL04_1), aangeeft angstig of depressief te zijn (QL05_1) en geen enkel gezondheidsprobleem meldt (QL_1),

Figuur 13 | Gemiddelde EQ-5D-score voor de bevolking van 15 jaar en ouder, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022