Lucienne Winters

Lucienne over haar foto's:

'Foto 1: warmte delen met een flesje Stiemerhop. Onze Neos-mannen zijn al jaren actief in de Stiemervallei. Als er hop ontdekt wordt, is het bierverhaal gestart.

Foto 2: een staaltje van samenwerking binnen het Neos-bestuur. Onze fotograaf Freddy de ganse dag op pad om de 11 bestuursleden op 11 plaatsen in Genk te fotograferen.

Dit alles om onze Neos-leden een "warme" Nieuwjaarsbrief te bezorgen.'