Driehoeven

Een toelichting van de aanpassingen vind je onder de kaart.
(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

D1 snelheidsremmende maatregel Peperhofstraat

In de Peperhofstraat wordt een snelheidsremmer voorzien. Het is een vrij lang en recht stuk straat dat kan aanzetten tot hoge snelheden. Zeker met de geplande woonuitbreidingen aan de westkant, en het extra verkeer dat dit genereert, een waarborg voor een gepast rijgedrag.

D2 snelheidsremmende maatregel Streepkensstraat

In de Streepkenstraat wordt een snelheidsremmer voorzien. Het is een vrij lang en recht stuk straat dat kan aanzetten tot hoge snelheden. Zeker met de geplande woonuitbreidingen aan de westkant, en het extra verkeer dat dit genereert, een waarborg voor een gepast rijgedrag.

D3 filter gemotoriseerd verkeer Driehoevenstraat (ter hoogte van het bos Wolfsbergstraat)

Om sluipverkeer te weren in de wijk wordt er een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer voorzien.

D4 filter gemotoriseerd verkeer Driehoevenstraat x Wandelstraat

Ter hoogte van het plein wordt een afsluiting voor autoverkeer voorzien. Hierdoor komt er meer ruimte vrij voor ontharding, en zal het eenvoudiger worden in zijn gebruik voor de weggebruiker.

D5 snelheidsremmende maatregel Driehoevenstraat

Deze snelheidsremmer is bedoeld om zowel de snelheid te verminderen als het gemotoriseerd verkeer te ontmoedigen om deze weg te gebruiken.

D6 vrachtwagensluis (versmalling) en vrachtwagenverbod Wolfsbergstraat

D7 vrachtwagensluis (versmalling) en vrachtwagenverbod Gieterijstraat