Nieuw-Termien

(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

N1 Eenrichtingsverkeer Flekeleerstraat

Het invoeren van éénrichtingsverkeer zal een rustiger straatbeeld creëren en moeilijk kruisen vermijden.

N2 Knip Nieuwdakplein PROEF

Het verkeerscomplex Gildelaan/Nieuwdakplein is overgedimensioneerd en stamt nog af van de tijd dat de Gildelaan een onderdeel was van de gewestweg N75 Genk-Hasselt. Met de knip willen we op korte termijn het autoverkeer rond dit plein te ontmoedigen. Zo bieden we kansen om op langere termijn het gebied te ontharden/vergroenen om zo de woonkwaliteit te verbeteren.

N3 snelheidsremmers Dominikanenlaan

N4 snelheidsremmers Roodkruisstraat

N5 Oversteekplaats voetgangers Calvariestraat/Rozenkranslaan

Een duidelijke oversteekplaats zorgt ervoor de voetgangers van en naar het centrum de Rozenkranslaan veilig kunnen kruisen.

N6 Trajectcontrole Rozenkranslaan

Op deze drukke verbindingsweg die snijdt door een dens woongebied werd een trajectcontole geïnstalleerd. Hiermee wordt de snelheidsbeperking van 50 km/u in de bebouwde kom gehandhaafd. De trajectcontroles dragen bij in een gedragsverandering bij autobestuurders. Voor snelheidsduivels is er in Genk geen plaats meer. Wanneer iedereen zich houdt aan de opgelegde snelheden zal het aantal verkeersslachtoffers dalen en vermindert de overlast veroorzaakt door te snel rijden.

N7 Hoppinpunt Limburghal

Mobiliteitsknooppunt waar overgestapt kan worden op een andere duurzame vervoerswijze. Deelmobiliteit kan voorzien worden. Ontwikkeling van Hoppinpunten in Stad Genk zal binnenkort van start gaan.

N8 F76 fietssnelweg

De fietssnelweg F76 verbindt Genk-Noord met Tongeren via Bilzen. Op grondgebied van Genk loopt het tracé vanaf de Hermeslaan tot aan de sluis in Genk-Zuid parallel met de spoorweg. In samenwerking met Provincie Limburg zal deze ontwikkeling de komende jaren gerealiseerd worden.

N9 Snelheidsremmer Melbergstraat