Nieuwe Kempen

Een toelichting van de aanpassingen vind je onder de kaart.
(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

N1 snelheidsremmende maatregel Koning Boudewijnlaan

Het snel inkomend verkeer van Houthalen-Helchteren wordt ter hoogte van de Omlooplaan door een extra drempel afgeremd. Dit met als doel de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

N2 snelheidsremmende maatregel Meeuwerstraat (zuid)

Op de Meeuwerstraat ten zuiden van de Koning Boudewijnlaan wordt er een snelheidsremmer voorzien. Het is immers een vrij lang en recht stuk straat dat kan aanzetten tot hoge snelheden.

N3 snelheidsremmende maatregel Meeuwerstraat (noord)

Op de Meeuwerstraat ten noorden van de Koning Boudewijnlaan wordt er een snelheidsremmer voorzien. Het is immers een vrij lang en recht stuk straat dat kan aanzetten tot hoge snelheden.

N4 invoeren zone 30

Veel bewoners ervaren een veiligheidsprobleem op straat, wat voornamelijk te wijten is aan te hoge snelheid. In Koning Boudewijnlaan, Bornstraat, Putstraat, Hoederstraat en Nieuwe Kempen zal er een zone 30 ingevoerd worden

N5 snelheidsremmende maatregel Koning Boudewijnlaan

De snelheidsremmer fungeert als een poorteffect voor de Koning Boudewijnlaan.

N6 Hoppinpunt LABIOMISTA

Mobiliteitsknooppunt waar overgestapt kan worden op een andere duurzame vervoerswijze. Deelmobiliteit kan voorzien worden. Ontwikkeling van Hoppinpunten in Stad Genk zal binnenkort van start gaan.

N7 snelheidsverlaging 50 km/u Essenlaan en Woudstraat