Oud-Sledderlo

Een toelichting van de aanpassingen vind je onder de kaart.
(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

O1 fietsoversteekplaats Wintergroenstraat

Om de fietsers een veilige oversteek te bieden, voorzien we een fietsoversteek.

O2 Voetgangersoversteekplaats Sledderlo

Een duidelijk aangegeven oversteekplaats bevordert de veiligheid voor de zachte weggebruiker. Deze wordt hier aangebracht met het oog op het Hoppinpunt in de toekomst

O3 Snelheidsremmer Krelstraat

Door de nieuwe ontwikkelingen in het woongebied is er meer verkeer gekomen, dat bovendien gepaard gaat met te hoge snelheid. Een snelheidsremmer moet dit probleem verhelpen.

O4 Snelheidsremmer Koebaan

De Koebaan fungeert als wijkontsluitingsweg. Deze heeft te lijden onder te hoge snelheden en sluipverkeer. Bijkomende snelheidsremmers, verdeeld over de ganse lengte, worden voorzien om deze problemen in te dijken.

O5 Snelheidsremmer Koebaan

De Koebaan fungeert als wijkontsluitingsweg. Deze heeft te lijden onder te hoge snelheden en sluipverkeer. Bijkomende snelheidsremmers, verdeeld over de ganse lengte, worden voorzien om deze problemen in te dijken.

O6 Snelheidsremmer Koebaan

De Koebaan fungeert als wijkontsluitingsweg. Deze heeft te lijden onder te hoge snelheden en sluipverkeer. Bijkomende snelheidsremmers, verdeeld over de ganse lengte, worden voorzien om deze problemen in te dijken.

O7 Snelheidsremmer Fletersdel

O8 Hoppinpunt Sledderlo kerk

Een hoppinpunt is een mobiliteitsknooppunt waar overgestapt kan worden op een andere, duurzame, vervoerswijze. Deelmobiliteit is hier één aspect van. In Stad Genk worden binnenkort meerdere hoppinpunten voorzien, waaronder op deze locatie.

O9 Onderzoek Meistraat

In functie van de voetbalclub Bregel Sport wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van het verkeer op de omliggende straten.

O10 Optimalisatie fietspad Koebaan

In de huidige toestand stopt het fietspad plotselings, voor de veiligheid van de fietser wordt er gezorgd voor een beveiliging aan het einde van het fietspad.

O11 Optimalisatie signalisatie parallelweg Terboekt.