Oud-Termien

(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

O1 Fietsstraat De Schom (tussen IJzersteenweg en Weidestraat)

O2 Fietsstraat Meeënheide-Weidestraat-Schurfstraat

O3 Fietsverbinding Slagmolenweg - Plattewijerstraat signalisatie

De zachte verbinding tussen deze twee wegen zal beter aangeduid worden zodat deze doorsteek beter bekend wordt

O4 Knip Teiserikweg PROEF

De Winterbeeklaan is een industrieweg met zwaar verkeer waarop best zo weinig mogelijk woonstraten aansluiten. Elk kruispunt is immers een potentieel gevaarlijk punt. De afsluiting heeft bijkomend voordeel dat de weg op termijn onthard kan worden en er een groene buffer gecreëerd kan worden tussen industrie- en woongebied.

O5 Snelheidsremmers De Hutten/De Schom

O6 Snelheidsremmer Meeënheide - Teiserikweg

O7 Hoppinpunt Bosdel

Mobiliteitsknooppunt waar overgestapt kan worden op een andere duurzame vervoerswijze. Deelmobiliteit kan voorzien worden. Ontwikkeling van Hoppinpunten in Stad Genk zal binnenkort van start gaan.

O8 Vrijliggende fietspaden Slagmolenweg

De heraanleg van de Slagmolenweg en het verblijfsgebied rond de Slagmolen wordt verdergezet in het project onder leiding van de dienst Leefmilieu.

O9 zone 30 rond verblijfsgebied Slagmolen

De heraanleg van de Slagmolenweg en het verblijfsgebied rond de Slagmolen wordt verdergezet in het project onder leiding van de dienst Leefmilieu. Een goede oversteekbaarheid is hier essentieel.

O10 Heraanleg kruispunt Slagmolenweg/De Schom/Dominikanenlaan

Een groot project waarbij ook de onderdoorgang onder de spoorweg betrokken wordt. Het kruispunt (aanleg rotonde) en de brug worden zo heringericht opdat er meer ruimte en veiligheid komt voor de zachte weggebruiker.

O11 bijkomend onderzoek sluipverkeer Slagmolenweg-Ijzersteenweg

De voorgestelde knips Ijzersteenweg, Weidestraat en Beemdenstraat worden voorlopig niet uitgevoerd. Bijkomend onderzoek om de juiste keuze te maken om het sluipverkeer Slagmolenweg/Ijzersteenweg te ontmoedigen worden uitgevoerd.

O12 IMPACT school De Schom/Freinetschool on the move

IMPACT staat voor Integraal Mobiliteits Pact. Samen met alle stakeholders betrokken bij de schoolwerking bepalen we de uitdagingen die de school heeft op mobiliteitsgebied. Vanuit deze uitdagingen zoeken we samen naar oplossingen vanuit het STOP-principe. Via een pact worden afspraken gemaakt. Dit project vanuit de dienst mobiliteit staat in de startblokken. De Genkse scholen zullen de komende jaren achtereenvolgens aan de beurt komen.