Wennel

(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

W1 Verbod + 3,5 ton

Een verbod op vrachtverkeer hoger dan 3,5 ton voor de hele wijk Wennel en de Wiekstraat/Zodenstraat wordt ingesteld. Hiermee wensen we te bereiken dat vrachtverkeer deze woonstraten niet meer gebruikt als sluipweg. Het zware verkeer dient de geëigende route via de Hasseltweg te gebruiken. Dit verbod gaat samen met een goede handhaving in samenwerking met PZ Carma. Monitoring van de resultaten is noodzakelijk.

W2 Snelheidsremmer Westerwennel

Door de gestage toename van het verkeer op de Hasseltweg wordt de Westerwennel de laatste jaren intensief gebruikt als sluipweg, ook meer en meer door vrachtverkeer. Zowel bewoners van de Wiekstraat en zijstraten, automobilisten die de drukte vanaf de Landwaartslaan richting rotonde Hasseltweg willen vermijden, als klanten/werknemers/leveranciers van de handelszaken Hasseltweg gebruiken de Westerwennel als snellere verbinding richting centrum. Lange keerbewegingen richting Hasselt en aanschuiffiles op piekmomenten aan de keerpunten/rotondes worden op die manier vermeden. Het voorstel vanuit Dienst Mobiliteit om de Westerwennel te knippen ter hoogte van de aansluiting op de Wiekstraat wordt niet weerhouden. Als alternatief wordt gekozen voor een bijkomende snelheidsremmer en een verbod op vrachtverkeer hoger dan 3,5 ton voor de hele wijk Wennel en de Wiekstraat/Zodenstraat.

W3 Snelheidsremmer Oosterwennel