Zwartberg-Zuid

Een toelichting van de aanpassingen vind je onder de kaart.
(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

ZZ1 snelheidsremmende maatregel schoolomgeving Arbeidstraat

Een snelheidsremmer ter hoogte van de school is wenselijk om de veiligheid te verhogen.

ZZ2 snelheidsremmende maatregel Arbeidstraat

Omdat de arbeidsstraat een vrij lang en recht stuk straat is, wordt er een snelheidsremmer voorzien om hoge snelheden te verminderen.

ZZ3 snelheidsremmende maatregel Zonnebloemstraat

Doordat het een vrij lange en rechte straat is, wat kan aanzetten tot hoge snelheden. Voorzien we een twee snelheidsremmers, hiermee willen we dit ongepast rijdgedrag ontmoedigen.

ZZ4 snelheidsremmende maatregel Zaveldries

De vrij lange en brede winkelstraat heeft geen enkel snelheidsremmend element. In het midden van de straat worden drempels voorzien om de snelheidsbeperking natuurlijk af te dwingen en de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

ZZ5 snelheidsremmende maatregel Zuidplaats

Ter hoogte van de school De Ballon wordt een snelheidsremmer voorzien om de veiligheid te verhogen.

ZZ6 Verduidelijken van de verkeersituatie ter hoogte van de pleintjes (voorrang van rechts, éénrichtingsverkeer, …)

ZZ7 snelheidsremmende maatregel Alex. Galopinstraat

ZZ8 paaltjes ter hoogte van zebrapad school de Ballon e.a..

Door het plaatsen van paaltjes wordt er een opstelstrook gecreëerd voor de fietser en voetganger. Dit zorgt ervoor dat er beter zicht is op de situatie (conflictvermindering). Volledige herinrichting van het kruispunt dringt zich aan op langere termijn.

ZZ9 snelheidsremmende maatregel Arbeidstraat

Omdat de arbeidsstraat een vrij lang en recht stuk straat is, wordt er een snelheidsremmer voorzien om hoge snelheden te verminderen.

ZZ10 herinrichting van de Zaveldriesstraat (middellange termijn – lange termijn)

De Zaveldriesstraat is op termijn toe aan een duurzame renovatie.

ZZ11 fietssuggestiestroken Arbeidstraat tussen Zaveldriesstraat en spoorbrug

Om conflictsituaties te vermijden worden er fietssuggestiestroken voorzien.

ZZ12 signalisatie toegangsverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer servitudeweg Tronkstraat