Mantelzorgtoelage

Het stadsbestuur van Genk voorziet een mantelzorgtoelage voor personen die zorgen voor een zorgbehoevende Genkenaar die aan de voorwaarden voldoet.

Een aanvraag om een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voor ouderen met een verminderde zelfredzaamheid) kan gepaard gaan met de aanvraag voor een mantelzorgtoelage. Maar het is ook mogelijk om een mantelzorgaanvraag te doen op zich. Dat kan via het aanvraagformulier onder aan deze pagina.

 

Voor wie?

Voor personen wonend in Belgisch Limburg die mantelzorger zijn voor een Genkenaar.

 

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan je moet voldoen zijn:

 • De hulpbehoevende moet ouder dan 60 jaar zijn en minstens 1 maand in Genk wonen en ook effectief verblijven;
 • Het belastbaar inkomen van de zorgbehoevende mag niet hoger zijn dan 24.653,36 euro (alleenstaande) of 28.836,19 euro (gehuwden en wettelijk/ feitelijk samenwonende koppels);
 • De mantelzorger moet minimaal 18 jaar oud zijn, in Belgisch Limburg wonen en de zorg voor de oudere effectief opnemen;
 • De zorgbehoevende moet een attest hebben waaruit blijkt dat hij/zij zorgbehoevend is:
  • Attest van verminderde zelfredzaamheid van ten minste 12 punten of een attest van 80% invaliditeit, uitgereikt door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid / Vlaamse Sociale Bescherming of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood met min. 12 punten (de vroegere tegemoetkoming hulp aan bejaarden)
  • OF een attest van dementie (goedkeuring van de medische adviseurs voor terugbetaling van medicatie of een verslag van een geheugencentrum)
  • OF een bewijs van B- of C-forfait in de thuisverpleging
  • OF Attest van zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de vroegere Vlaamse zorgverzekering)
  • OF een recent verslag van een (geronto-)psychiater in kader van chronische psychiatrische kwetsbaarheid.

Procedure

Bij een aanvraag moet je volgende documenten voorleggen:

 • De bewijzen dat de zorgbehoevende aan de opgesomde voorwaarden voldoet door minstens één van de bovenstaande medische attesten toe te voegen.
 • Het laatste aanslagbiljet van de belastingen van de zorgbehoevende.

Vraag de premie online aan

 

Bedrag

De toelage bedraagt 50 euro per maand dat je zorg verleent.