Marktplaats aanvragen

Wil je een standplaats innemen op één van de openbare markten in Genk? Dan moet je dit op voorhand aanvragen via de afdeling Economie. 

Een standplaats aanvragen kan op drie manieren: 

 1. per mail aan economie@genk.be
 2. per brief aan Stad Genk, Afdeling Economie, Cel Markten & Kermissen, Stadsplein 1, 3600 Genk; 
 3. per aflevering tegen ontvangstbewijs bij dezelfde dienst. 

Ook wanneer je een bestaande abonnementsplaats overneemt, laat je dit registreren bij Afdeling Economie. Goed om weten: bestaande abonnementhouders en kandidaten kunnen steeds het volledige wachtregister inzien. 

Voor wie? 

Iedereen die een marktkraam in Genk wil uitbaten moet hiervoor een aanvraag indienen. Als kandidaat-aanvrager word je in een wachtregister geplaatst van zodra je de nodige documenten hebt (zie hieronder). 

Vraag je marktplaats aan! 

Voorwaarden 

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan: 

 • de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houders zijn van een 'machtiging als werkgever'; 
 • rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomt van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de 'machtiging als werkgever'. 

De standplaatsen kunnen soms ook worden toegewezen aan de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig art. 7 van voornoemd koninklijk besluit van 24 september 2006, gewijzigd door BVR van 21 april 2017. 

Om de diversiteit van het aanbod te waarborgen zal bij nieuwe toekenningen van abonnementen het aantal standplaatsen per onderneming beperkt worden tot twee standplaatsen met maximum lengte van 16 lopende meter per standplaats. 

Vraag je marktplaats aan! 

Procedure 

De toewijzingsregels ‘standplaatsen per abonnement’ kan je onderaan deze pagina bekijken in het marktreglement. 

Bedrag 

Goed nieuws, want de aanvraag is volledig gratis

Voor een standplaats betaal je

 • € 19,00 per meter front per kwartaal voor de donderdagmarkt en versmarkt Vennestraat; 
 • € 30,00 per meter front voor 4 dagen voor de bloemenmarkt; 
 • € 4,00 per meter front per week voor de zondagsmarkt. 

Je kan onderaan deze pagina het volledige retributiereglement raadplegen. 

Afhandeling 

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de afhandeling van deze aanvragen. Wel moeten we ons houden aan wettelijke vereisten. 

Regelgeving 

Stedelijk reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten (5de aanpassing, goedgekeurd in vergadering van 19 oktober 2017). Download het volledige reglement onderaan deze pagina. K.B. van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten. 

Wat meebrengen? 

De aanvraag voor een standplaats moet schriftelijk gebeuren. Voeg ook zeker volgende documenten toe: 

 • een machtiging ambulante handel; 
 • de verzekeringsattesten B.A. en brand; 
 • een attest elektrische- en/of gaskeuring (indien van toepassing); 
 • een attest FAVV (indien van toepassing). 

Vraag je marktplaats aan!