Marktplaats aanvragen

Wens je een standplaats in te nemen op één van de Genkse openbare markten, dan vraag je dit vooraf aan

 • per mail aan economie@genk.be
 • per brief aan Stad Genk, Afdeling Economie, Cel Markten & Kermissen, Stadsplein 1, 3600 Genk
 • per aflevering tegen ontvangstbewijs bij dezelfde dienst.

Ook wanneer je een bestaande abonnementsplaats overneemt, laat je dit registreren bij Afdeling Economie.

Bestaande abonnementshouders en kandidaten kunnen steeds het volledige wachtregister inzien.

Voor wie?

Iedereen die een marktkraam in Genk wil uitbaten dient hiervoor een aanvraag in. Als kandidaat-aanvrager word je, als je over de nodige hieronder vernoemde documenten beschikt, in een wachtregister geplaatst.

Voorwaarden

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:

 • de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houders zijn van een 'machtiging als werkgever';
 • rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomt van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de 'machtiging als werkgever'.

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig art. 7 van voornoemd koninklijk besluit van 24 september 2006, gewijzigd door BVR van 21 april 2017.

Om de diversiteit van het aanbod te waarborgen zal bij nieuwe toekenningen van abonnementen het aantal standplaatsen per onderneming beperkt worden tot 2 standplaatsen met maximum lengte van 16 lopende meter per standplaats.

Procedure

De toewijzingsregels standplaatsen per abonnement kunnen in het marktreglement geraadpleegd worden, onderaan deze pagina.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Voor een standplaats moet je wel betalen, nl.:

 • voor de donderdagmarkt en versmarkt Vennestraat: € 19,00 per meter front per kwartaal;
 • de bloemenmarkt: € 30,00 per meter front voor 4 dagen;
 • de zondagsmarkt: € 4,00 per meter front per week.

Je kan onderaan deze pagina het volledige retributiereglement raadplegen.

Afhandeling

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de afhandeling van deze aanvragen maar is wel gebonden aan wettelijke vereisten zoals een chronologische volgorde die gerespecteerd dient te worden.

Regelgeving

Stedelijk reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten (5de aanpassing, goedgekeurd in vergadering van 19 oktober 2017). Download het volledige reglement onderaan deze pagina.

K.B. van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag voor een standplaats, die schriftelijk moet gebeuren, moet je volgende documenten toevoegen:

 • een machtiging ambulante handel;
 • de verzekeringsattesten B.A. en brand;
 • een attest elektrische- en/of gaskeuring (indien van toepassing);
 • een attest FAVV (indien van toepassing).