Marktplaats aanvragen

Als je een standplaats wenst in te nemen op één van de Genkse openbare markten, dan moet je dit vooraf aanvragen. De aanvraag, per brief of mail (economie@genk.be), moet je sturen naar Afdeling Economie, Cel Markten & Kermissen ofwel tegen ontvangstbewijs afleveren bij dezelfde dienst.

Wanneer je een bestaande abonnementsplaats zou overnemen, dan moet je dit ook laten registreren bij Afdeling Economie.

Bestaande abonnementshouders en kandidaten kunnen steeds het volledige wachtregister inzien.

Voor wie?

Iedereen die een marktkraam in Genk wil uitbaten dient hiervoor een aanvraag in te dienen. Als kandidaat aanvrager word je, mits je over de nodige documenten beschikt zoals hierna vermeld, in een wachtregister geplaatst.

Voorwaarden

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:

  • de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houders zijn van een 'machtiging als werkgever';
  • rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomt van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houders van de 'machtiging als werkegever'.

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig art. 7 van voornoemd koninklijk besluit van 24 september 2006, gewijzigd door BVR van 21 april 2017.

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen zal bij nieuwe toekenningen van abonnementen het aantal standplaatsen per onderneming beperkt worden tot 2 standplaatsen met maximum lengte van 16 lopende meter per standplaats.

Procedure

De toewijzingsregels standplaatsen per abonnement kunnen in het marktreglement geraadpleegd worden. Dit reglement kan hieronder gedownload worden.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Voor een standplaats moet je wel betalen, nl.:

  • voor de donderdagmarkt en versmarkt Vennestraat: € 19,00 per meter front per kwartaal;
  • de bloemenmarkt: € 30,00 per meter front voor 4 dagen;
  • de zondagsmarkt: € 4,00 per meter front per week.

Je kan hier het volledige retributiereglement raadplegen.

Afhandeling

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de afhandeling van deze aanvragen maar is wel gebonden aan wettelijke vereisten zoals een chronologische volgorde die gerespecteerd dient te worden.

Regelgeving

Stedelijk reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten (5de aanpassing, goedgekeurd in vergadering van 19 oktober 2017). Download het volledige reglement onderaan deze pagina.

K.B. van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag voor een standplaats, die schriftelijk moet gebeuren, moet je volgende documenten toevoegen:

  • een machtiging ambulante handel;
  • de verzekeringsattesten B.A. en brand;
  • een attest elektrische- en/of gaskeuring (indien nodig);
  • een attest FAVV (indien nodig).