Melding stopzetting of verval van de vergunning

Meld stopzetting of verval binnen 2 maanden.

De wetgeving verplicht de exploitant om het verval van de vergunning of de vrijwillige gedeeltelijke of gehele definitieve stopzetting van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit te melden binnen twee maanden nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De procedure voor de stopzetting of verval van een vergunning is beschreven in artikel 98 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Het formulier Bijlage 20 is van toepassing.