Mieënbroekstraat-maatregelen

Knip Mieënbroekstraat: vanaf 3 maart 2023

Vanaf 3 maart 2023 wijzigen we de verkeerssituatie in Genk-Zuid - industrieterrein.

Wij werken als stad hard aan de veiligheid van ons verkeer. In het kader van het verkeersplan Genk-Zuid werd er enkele weken geleden beslist om twee knips in te voeren. Deze knips zouden zich bevinden in de Mieënbroekstraat en de Loskaaistraat.
Omdat wij streven naar een verkeerveilige omgeving voor zowel onze bewoners als onze bedrijven hebben wij in samenspraak met hen de volgende wijzigingen beslist. De knip in de Loskaaistraat zal behouden blijven, de knip aan de Mieënbroekstraat zal geleidelijk aan in drie fases worden ingevoerd.

Hoe gaan de drie fases in zijn werk?

  • Fase 1 : Deze gaat in op vrijdag 3 maart. Zo zal in de Mieënbroekstraat - tussen beide uiteinden van de Loskaaistraat – éénrichtingsverkeer ingevoerd worden. Dit vanuit de Swinnenwijerweg richting rotonde Zuiderring. Daarbij wordt de toegelaten snelheid hier beperkt tot 30 km/uur. Tot slot komt er een zone 50 ter hoogte van het kruispunt Swinnenwijerweg x Zuiderring.
  • Fase 2 : Tijdens deze fase voeren we de knip in de Mieënbroekstraat definitief in. Deze fase komt er op voorwaarde dat er een veilige en tijdelijke oplossing is voor het kruispunt van de Zuiderring en Swinnenwijerweg. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van verkeerslichten.
  • Fase 3 : De derde en laatste fase is de invoering van een definitieve oplossing voor dit kruispunt.

We starten de studie voor fase 2 en 3 op in maart 2023. We mikken op 2024 om de tweede fase te realiseren. Fase 3 zal pas volgende legislatuur in uitvoering kunnen gaan. Vooraleer we met elk van deze realisaties starten, zullen we steeds in overleg gaan met de betrokken bewoners en bedrijven.