Mijn Warm Genk

Tussen alle onheilstijdingen op het dieptepunt van de tweede golf in de coronacrisis, zowat tussen begin november en eind januari, was de boodschap van hoop en goesting in de toekomst welgekomen. Die hoop verbeeldden Genkenaren van heel uiteenlopende achtergrond en met wijd uit elkaar lopende interesses op een manier die riep om erkenning.

Met de challenge 'Mijn Warm Genk' gooide voorzitster Jo Scheepers van de Adviesraad 55+ de spreekwoordelijke handschoen voor de voeten van de jeugdraad. Voorzitster Celine De Pauw toonde zich strijdvaardig en beloofde de charge van de 55-plussers origineel en inspirerend te pareren. Achteraf bekeken zijn de jongeren daar zeker in geslaagd. Heel wat mooie foto's, beelden van kunstwerken en gedichten, die zowel door de medioren en senioren als de jongeren werden ingestuurd, bereikten de stad. Die deelde ze op facebook en toonde het resultaat maandenlang op deze website.

Gebald talent

Toch kunnen we er niet omheen dat de medioren en senioren hun eigen uitdaging met glans hebben gewonnen: 73 medioren en senioren dienden samen 232 werken in. Aan de zijde van de jongeren stapten 15 deelnemers in, van wie twee collectieven. Zij verrasten ons met 19 werken. Aanvankelijk was het de bedoeling zo veel mogelijk leeftijdsgenoten over te halen 'iets' in te sturen en zo de tegenstander in aantallen te overklassen. Maar al gauw werd duidelijk dat zowel de jongeren als de 55-plussers er ook een kwaliteitsstrijd van maakten. Een deel van kunst-, foto- en poëzieminnend Genk vond zo een uitlaatklep om de droeve en soms bange dagen even te vergeten.

 

Met de toestroom van zo veel Genkse virtuositeit werd snel beslist daar een apart forum voor te creëren, naast deze website en de facebookpagina van Sociaal Welzijn en die van de stad. Uiteindelijk werd ervoor gekozen een online tentoonstelling uit te bouwen, waar de werken in een virtuele museumruimte ophangen en je als bezoeker langs alle werken wordt geleid. Dat is met het coronagevaar in het achterhoofd de veiligste optie en doet tegelijk eer aan de knappe inzendingen van alle deelnemers.

Jury

Deelname aan Mijn Warm Genk werd verder gestimuleerd door in beide leeftijdsgroepen telkens vijf winnaars aan te laten duiden. Daarvoor werd een vijfkoppig panel aangesteld met de nodige kennis en ervaring ter zake, dat de werken moest beoordelen zonder dat de naam van de maker erbij werd vermeld. Onder aan deze pagina kan je vanaf 7 april de verschillende shortlists met de drie beste werken per categorie bekijken. Die dag worden de winnaars bekendgemaakt en gaat de tentoonstelling online. 

Ook de gedichten vind je dan op deze pagina, aangezien die niet in de virtuele tentoonstelling op hun plaats waren. Bij zowel de jeugd als de medioren en senioren worden twee winnaars in de fotorubriek gekozen, twee bij de makers van kunstwerken en een bij de dichters. Elke winnaar krijgt een waardebon van 50 euro om te besteden bij Genkse handelaren.