Nabestaanden opsporen

Het gebeurt dat je na een overlijden, omwille van wettelijke redenen, mogelijke nabestaanden wil opsporen. Dit bijvoorbeeld om tegoeden te kunnen storten of een financiële rekening te vereffenen. Je kan daarvoor een aanvraag indienen.

Je moet wel aantonen dat je een recht hebt om de nabestaanden te kennen, behalve wanneer je beroepshalve gebonden bent door een deontologische code, bvb als notaris.

Indien je echter bij een overlijden een rekening wil deblokkeren of aangifte wil doen van een nalatenschap, heb je een attest van erfopvolging nodig.

Het is de ontvanger van het lokale registratiekantoor van de FOD Financiën die het successiedossier van de overledene beheert, die een "attest van erfopvolging" aflevert, behalve als:

  • de overledene een testament heeft opgesteld of eender welke andere akte houdende een laatste wilsbeschikking in verband met de erfopvolging;
  • de overledene een huwelijkscontract had of een akte houdende een wijziging van de huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken;
  • er onbekwame erfgenamen zijn (bijvoorbeeld minderjarige kinderen, onbekwaam verklaarden, ...).

In de drie laatste situaties is het de notaris, houder van het testament of huwelijkscontract, die het attest aflevert.

Meer informatie hierover kan je terugvinden op de relevante websites: Financiën.

Bedrag

Voor het opzoeken van erfgenamen omwille van wettelijke redenen wordt € 12,50 per begonnen half uur aangerekend.

Het is gratis voor openbare overheden of voor sociale doeleinden.

Meer info

Voor het attest van erfopvolging:
Registratiekantoor van Tongeren 2 - Verbindingsstraat 2 - 3700 Tongeren
Telefoon: 0257/81170 - Fax: 0257/97857 E. rzsj.registratie.tongeren2@minfin.fed.be