Nabestaanden opsporen

Soms moet je na een overlijden mogelijke nabestaanden opsporen. Bijvoorbeeld om tegoeden te storten of een financiële rekening te vereffenen. Je kan daarvoor een aanvraag indienen. Je moet aantonen dat je een recht hebt om de info over deze¬†nabestaanden op te vragen.

Wil je een rekening deblokkeren of een aangifte van nalatenschap doen, dan heb je een “attest van erfopvolging” nodig. Hiervoor kan je terecht bij de ontvanger van het registratiekantoor van de FOD Financiën die het successiedossier van de overledene beheert.

Is er een testament, een huwelijkscontract of een schenking onder levenden, dan wordt een “akte van erfopvolging” afgeleverd door de notaris.

Meer informatie hierover op de site van FOD Financiën.

Bedrag

‚ā¨ 12,50 per begonnen half uur

Meer info

Voor het attest van erfopvolging:
Registratiekantoor Tongeren 2 - Verbindingsstraat 26 - 3700 Tongeren

Telefoon: 0257/78360 of 0257/77923

E-mail: rzsj.kantoor.tongeren2@minfin.fed.be

Openingsuren : 9 uur tot 12 uur.