Omzetting naar omgevingsvergunning van onbepaalde duur

Vraag tijdig je omzetting naar vergunning van onbepaalde duur aan.

Exploitanten die al over een milieuvergunning beschikken, hebben de mogelijkheid om een vraag tot omzetting naar een vergunning van onbepaalde duur aan de bevoegde overheid mee te delen.

Deze aanvraag beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in artikel 390 van het decreet omgevingsvergunning en gebeurt tussen de 48 en 36 maanden vóór het verstrijken van de milieuvergunning.

Dit is een mogelijkheid en geen verplichting.