Overlevingspensioen werknemer of zelfstandige

Een pensioen op basis van de jaren die je echtgenoot of echtgenote heeft gewerkt als werknemer of zelfstandige.

Voorwaarden

Als weduwe of weduwnaar kom je in aanmerking indien je op het moment van overlijden:

  • minstens 48 jaar en 6 maanden bent;
  • EN minstens één jaar gehuwd was.

Procedure

Je kan het overlevingspensioen aanvragen in het Sociaal Huis van de stad.

Uitzonderingen

Wanneer je als weduwe of weduwnaar op het moment van overlijden van je echtgenoot of echtgenote jonger bent dan 48 jaar en 6 maanden (maar wel minstens 1 jaar gehuwd was), dan kan je een overgangsuitkering krijgen voor 18 maanden (zonder kinderen ten laste) of 36 maanden (met kinderen ten laste ouder dan 13 jaar) of 48 maanden (met kinderen ten laste jonger dan 13 jaar).

Wanneer je minder dan 1 jaar gehuwd was, maar wel minstens 48 jaar en 6 maanden bent op het moment dat je echtgenoot of echtgenote overlijdt, dan kan je toch het overlevingspensioen krijgen indien:

  • er een kind geboren is uit het huwelijk;
  • er een kind ten laste was op het moment van overlijden waarvoor één van de echtgenoten kinderbijslag ontving;
  • het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • Indien de aanvrager niet zelf niet kan komen, mag hij iemand in zijn plaats sturen met een volmacht.