Parkeerprobleem melden

Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een goed stedelijk parkeerbeleid. Wanneer er parkeerproblemen worden vastgesteld, wordt daar actief op ingespeeld.

Als je zelf problemen met parkeren ondervindt, kan je die melden. Je melding wordt zo snel als mogelijk onderzocht om eventueel gepaste maatregelen te treffen.

Voor welke meldingen kan je terecht bij de Stad Genk?

  • Het ontbreken van voldoende parkeerplaatsen voor fietsen of wagens
  • Het parkeren zorgt voor overlast waardoor een straat of een woning niet meer goed toegankelijk is
  • Het niet voldoen van een parkeerplaats aan de kwaliteitseisen voor bepaalde doelgroepen

ONLINE MELDING STAD GENK

Wanneer neem je rechtstreeks contact op met parkeerbeheerder OPC (Onstreet Parking Control)?

  • Vragen over een parkeerretributie (parkeerboete)
  • Aanvragen/verlengen van een parkeervergunning
  • Aankopen van een abonnement voor een parkeergarage onder beheer van Stad Genk, AGB of OCMW

ONLINE MELDING OPC