Natuurbeheer door DAC De Start

 
DAC De Start heeft een stukje Stiemervallei een beetje geadopteerd. Vrijwilligers van De Start komen in hun vrije tijd helpen om allerlei klusjes te doen in de natuur van de Stiemervallei. Ze herstellen draden, vervangen palen en houden een oogje in het zeil als de koeien er komen grazen. Ze zijn trots op hun stukje Stiemervallei.

DAC De Start

DAC De Start is een activiteitencentrum binnen de geestelijke gezondheidszorg voor en door volwassenen met een psycho-sociale kwetsbaarheid. De noden en wensen van de deelnemers staan centraal. Het doel is (terug) een (nieuwe) rol op te nemen in de maatschappij. 

 Meer info: https://www.dacdestart.be

Stiemerdeal

DAC De Start was op zoek naar een mogelijkheid voor deelnemers om buiten te werken in de natuur of in een tuin. Via het Stiemerprogramma werd het contact gelegd met Natuurpunt. Natuurpunt beheert de Stiemervallei dat natuurgebied is. Hiervoor zijn ze steeds op zoek naar extra helpende handen. Een win-win voor drie partijen dus.

Na verloop van tijd ontstond de nood aan goede kledij, schoeisel en wat werkinstrumenten. Via het Stiemerfonds kon DAC De Start deze aankopen doen.