Fietsersbond Genk

Fietsersbond Genk zet het fietsen met verschillende leuke acties in een positief daglicht. Eén van hun hoofddoelen is “Ieder kind kan veilig naar school fietsen”. Daarnaast werken zij constructief mee aan een betere fietsinfrastructuur.

De Fietsersbond bestaat in heel Vlaanderen, en ook in Genk! Wij zijn de Genkenaren die in onze stad ook meer mensen vaker op de fiets willen. We doen (ludieke) acties om fietsen en fietsers in de kijker te zetten, en we praten met het bestuur om de stad steeds fietsvriendelijker te maken. Zo dragen we bij aan een duurzame stad, een beter klimaat, maar ook een betere gezondheid voor iedereen en minder ongelijkheid. Want wie kan fietsen, geraakt overal!

De fietsersbond in de StiemerHUB

De Stiemervallei is dé plek om door Genk te fietsen. Als bewoners van de StiemerHUB hopen ze dat de Genkenaar snel langs de Stiemervallei zal kunnen fietsen. De HUB zelf wordt voor hen ook de plek waar ze bij elkaar kunnen komen om te vergaderen.

Contact

Katrien Colson
genk@fietsersbond.be
www.fietsersbond.be/genk