Vrienden van de Stiemer

De Vrienden van de Stiemer zijn een groep burgers met een hart voor de Stiemervallei. Ze zijn in de vallei opgegroeid of wonen er nog steeds. Ze laten er dagelijks de hond uit, ruimen er het afval op en genieten regelmatig van dit mooi stukje natuur in de stad.

Vanuit hun betrokkenheid volgen ze het project van de Stiemervallei mee op. Met het concept van de Vrienden van de Stiemer wil de stad zorgzaam experimenteren met een burgerpanel dat de verschillende stappen in het lange termijn programma met ons meemaakt. Dit platform kadert binnen twee doelstellingen van het programma, namelijk ‘natuur met mensen verbinden’ en ‘mens met mens verbinden’.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Profiel

De Vrienden van de Stiemer is een open groep zonder verplichtingen. Deze groep is dynamisch, open en zal (hopelijk) doorheen de tijd in aantal blijven aangroeien. Er zijn wel een aantal verwachtingen ten aanzien van een Vriend van de Stiemer:

  • Hij of zij moet verder kunnen denken dan zijn of haar tuin en wijk;
  • Hij of zij mag kritisch, maar constructief mee werken;
  • Hij of zij moet bereid zijn om mee te denken en te doen. Onder dat laatste begrijpen we onder andere het communiceren naar het eigen netwerk, bereid zijn deel te nemen aan activiteiten in de Stiemervallei.

Doelstellingen

Op basis van een ruim profiel hopen we met deze Vrienden in staat te zijn om:

  • De burgeragenda én –kijk op de stedelijke agenda inzake de Stiemer te capteren;
  • Antennegewijs informatie te versturen, te laten resoneren, en terug te ontvangen;
  • Inzichten geven in de processen die aan de basis liggen van soms trage en soms onvoorspelbare wendingen in dergelijk traject, aan mensen met een hart voor en belang bij de Stiemer;
  • In coproductie ook tot communicatieve en evenementiële initiatieven te komen.

Dit alles gebeurt in een vrij open proces. De groep houdt drie bijeenkomsten per jaar en wordt tussendoor regelmatig op de hoogte gehouden te worden van de vorderingen in dit project.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ook Vriend van de Stiemer worden?

Neem zeker contact op: stiemervallei@genk.be – 089 65 45 86