Projecten

De stad Genk heeft de ambitie om van de Stiemervallei een groenblauwe stedelijke vallei te maken die mensen, stad en natuur met elkaar verbindt. Een groen-blauwe ader die de levenskwaliteit van de Genkenaar en de veerkracht van de stad verhoogt.

Het Stiemerprogramma omvat veel verschillende projecten met gemeenschappelijke strategische doelstellingen:

1. Mensen met natuur verbinden

 • Herstellen van een natuurlijk watersysteem in het valleigebied ter bescherming van de stad tegen het veranderende klimaat
 • Openstellen en promoten van de vallei rekening houdend met draagkracht van de natuur
  • Vallei als verbinding: voorzien van wandel- en fietspaden in de vallei als verbinding tussen wijken en buurten, en voor toeristen op ontdekking
  • Vallei als bestemming: creëren van mogelijkheden voor ontspanning en recreatie
 • Vallei tot leven brengen door het stimuleren van initiatieven, educatieve activiteiten en samenwerkingen die een maatschappelijke meerwaarde creëren voor stad en vallei

2. Natuur met natuur verbinden

 • Versterken van de ecologische waarde in het gebied en het verhogen van de biodiversiteit.

3. Mensen met mensen verbinden

 • Versterken van sociale cohesie in het valleigebied
 • Creëren van een publieke cultuur in de vallei die mensen ertoe aanzet de Stiemervallei te omarmen als ‘hun’ vallei

4. Natuur met ondernemerschap verbinden

 • Verkennen en stimuleren van economische opportuniteiten gelinkt aan de Stiemervallei en de ontwikkeling ervan

Aanpak

Stad genk wil de stuwende kracht zijn achter een nieuw en vernieuwend ontwikkelingstraject waarin burgers, bedrijven en organisaties mee de kar kunnen trekken.