Waterrijk Waterschei

Door de klimaatverandering wordt water steeds meer een kostbaar goed waar we voorzichtig moeten mee omspringen. We krijgen lange periodes van aanhoudende droge dagen, afgewisseld met periodes van korte, intense buien. We hebben dus gedurende steeds langere periodes te weinig water en dan plots veel te veel water. Naast de droogteproblematiek en de wateroverlast, zorgt dit ook voor het overstorten van afvalwater in de Stiemerbeek. Het is dus voor ons allen belangrijk om hier op een goede manier mee om te gaan.

Met het project Waterrijk Waterschei wil de stad Genk duurzame watermaatregelen tentoonstellen in de wijk, zowel op publiek als privaat domein. Het project is opgezet als een experiment voor de uitrol van de innovatieve waterstrategie opgenomen in het masterplan Stiemervallei. Op basis van de leerlessen uit dit experiment, is het de bedoeling deze aanpak beleidsmatig te verankeren en op te schalen naar alle Genkse wijken. Ook voor Vlaanderen is het een interessant experiment voor toekomstig water/droogtebeleid. Vanuit die optiek wordt het project door de VMM en Departement Omgeving gesubsidieerd als proefproject.

Lees alles over Waterrijk Waterschei in onze brochure.

Natuurgebaseerde wateroplossingen

Stad Genk kiest resoluut voor natuurgebaseerde wateroplossingen. Enerzijds omdat het aanleggen van een gescheiden riolering heel duur is en veel tijd in beslag neemt. Anderzijds omdat natuurgebaseerde oplossingen meerdere voordelen heeft en op termijn enkel in waarde toeneemt. Naast het opvangen van regenwater zorgen ze immers voor het aanvullen van de grondwatertafel, voor verkoeling tijdens warme zomerdagen, voor meer biodiversiteit, voor een aangenamere en gezondere leefomgeving ...

Water vasthouden op publiek domein

Stad Genk zal verschillende types ingrepen doen op het openbaar domein zodat we hiervan kunnen leren voor toekomstige ingrepen in de hele Stiemervallei. Dit zijn slechts eerste stappen. Ontharding, vergroening en meer plaats creëren voor water zorgt ervoor dat de wijk beter voorbereid is op de klimaatverandering en een fijnere plek wordt om te leven. In de loop van 2024 zullen de werken uitgevoerd worden.

De 6 locaties die we zullen aanpakken zijn:

Water vasthouden op privaat terrein

Het betrekken van burgers bij duurzaam waterbeheer is cruciaal. Immers het overgrote deel van de verharding in Waterschei bevindt zich op privaat terrein. In Waterrijk Waterschei zochten we naar een stimulerende aanpak die bewoners aanzet tot meer hemelwateropvang en -infiltratie, ontharding en vergroening op eigen terrein. Het consortium Waterland, UHasselt en Breekijzer werd in de zomer 2021 aangesteld door stad Genk om de dialoog met de burgers aan te gaan en hen te begeleiden. Met de organisatie van een Living Lab willen ze de inwoners water opnieuw als kostbaar goed laten omarmen en hen aanzetten tot actie.

Verschillende strategieën werden uitgetest: watergesprekken, waterdeals, waterparade ... Uiteindelijk hebben hierdoor 8 bewoners in Waterschei in het totaal 11 extra regentonnen voorzien en hebben 2 bewoners hun regenpijp in de tuin laten infiltreren.

Dit project werd in maart 2024 afgesloten met het slotdebat 'Van Waterschei tot Waterwijk'. Lees meer

Stad Genk kan dit project realiseren mede dankzij de financiële steun van de Vlaamse Overheid.