Waarom water vasthouden in Waterschei

Klimaatverandering

Met de huidige klimaatverandering vormt water steeds meer een probleem. Enerzijds zijn er lange periodes van aanhoudende droge dagen, afgewisseld met periodes van korte, intense buien.

We hebben dus heel lang te weinig water en dan plots veel te veel water.

Droogte

In Genk is maar liefst 24% van het totale oppervlak verhard, dit wil zeggen dat het weinige regenwater hier de bodem niet kan indringen. Dit zijn wegen, daken, opritten, terrassen, enzovoort. Omdat het water de bodem niet kan indringen, wordt de grondwatertafel niet aangevuld. Hierdoor vinden planten geen water meer en gaat de biodiversiteit sterk achteruit, planten sterven af. Als er minder planten in de wijk zijn, zal de wijk meer opwarmen. De bodem komt namelijk bloot te liggen en warmt sneller op. De verharding warmt trouwens nog sneller op dan de bodem en houdt de warmte ook langer vast.

Overstorten

De laatste jaren heeft Vlaanderen te kampen met meer intense buien. Dit wil zeggen dat er op korte termijn zéér veel water uit de lucht komt gevallen. Het water kan op zo’n korte tijd niet de bodem infiltreren, dit vergt immers wat tijd. Daarnaast zorgt de hoge verhardingsgraad ervoor dat het regenwater helemaal niet kan infiltreren en gewoonweg afstroomt naar de riolering. Het regenwater wordt nergens tegengehouden en stroomt gigantisch snel stroomafwaarts. Hierdoor komen er op kritische punten in de riolering problemen.

Genk heeft een erg hoge rioleringsgraad, meer dan 99% van Genk beschikt over een riolering. In vele gevallen is dit een gemengde riolering. Dit wil zeggen dat zowel regenwater als afvalwater in dezelfde buizen naar het waterzuiveringsstation gebracht wordt. Wanneer het regent, zal al het regenwater van de daken, wegen, opritten en terrassen samenkomen in deze riolering. Dit is véél te veel water om in één keer te kunnen slikken. Om overstromingen te voorkomen, zijn er overstorten voorzien. Dit kan je bekijken als de overloop van je wastafel: als er te veel water in zit, loopt het gewoon over naar de beek. In Genk is dit de Stiemerbeek. Hierdoor komt er dus zeer veel regenwater vermengd met vuil afvalwater in de beek terecht. De kwaliteit van het beekwater gaat hierdoor sterk achteruit, de natuur kwijnt als het ware weg.

Verharding

We zien dus dat de overmatige verharding wel degelijk een probleem vormt, ze versterkt de verdroging én zorgt voor wateroverlast in de vorm van overstorten. De oplossing is dus makkelijk: ontharden! Als regenwater kan infiltreren waar het valt, zal de grondwatertafel aangevuld worden. In de nattere periodes van het jaar (herfst/winter) zal het grondwater ‘hoog staan’, er is dan véél water voorradig voor de planten. Hoe meer grondwater er aangevuld kan worden in de natte periodes, hoe langer de negatieve gevolgen van verdroging in de zomer uit blijven. Daarnaast komt het water dat de bodem infiltreert, niet meer terecht in de riolering. Hoe minder regenwater er in de riolering terechtkomt, hoe minder overstorten er zullen plaatsvinden!

Door een simpele ingreep, in de vorm van ontharden, zorgen we er dus voor dat er én minder droogte is én minder overstorten zijn én de biodiversiteit van de Stiemerbeek erop vooruit gaat!