Talingpark wordt een waterplein

Door de herinrichting van het Talingpark creëren we een plein waar iedereen zijn gading vindt. Kinderen kunnen er spelen, mensen kunnen elkaar ontmoeten en genieten van het mooie parkje vlak voor de deur. Het plein wordt zoveel mogelijk onthard, maar blijft toegankelijk voor alle verkeer. Het regenwater krijgt een centrale plek op het plein en in een collectieve regenput. Omwonenden kunnen het regenwater gebruiken door een handpomp op het plein. Bewoners kunnen ook het regenwater van hun perceel bovengronds naar het plein laten lopen.

In het plein komt een centrale wadi met een trap in de buurt die kan gebruikt worden als zit- en speelelement. Wildparkeren wordt tegengegaan door een lage struik rondom het plein, met de nodige doorsteken als toegang.

Ook de Grasmusstraat zal heraangelegd worden met een waterdoorlatende verharding en meer plaats voor groen en water.

Het ontwerp voor het Talingpark kan je hier downloaden.

Impact

Met deze ingreep houden we jaarlijks 1.029.462 liter regenwater uit de riolering. Dat is de helft van het zwembad van Genk.

Timing

De uitvoering van de werken is voorzien voor het najaar van 2024. Het einde van de werken is voorzien eind 2024.