Projecten

Samen op het leerpad naar de toekomst

In dit project richten wij ons tot jongvolwassenen die net de schoolbanken ongekwalificeerd verlaten hebben of dreigen te verlaten.

Via een outreachend model i.s.m. de bibliotheek, de dienst tewerkstelling van de stad Genk, en de andere partners van het breed partnerschap rond de leerwinkel, willen wij deze groep aanspreken.

Wij willen hen juist informeren over hun toekomstkansen en hen motiveren hun eigen leven in handen te nemen via het bepalen van een (kwalificerend opleidings-)perspectief.

Hierbij houden wij rekening met de specifieke randvoorwaarden waar die jongvolwassenen mee kampen.

Om deze jongeren te bereiken investeren wij in een breed netwerk van toeleiders in en rond het (secundair) onderwijs en de persoonlijke levenssfeer

Het project is gestart op 01-09-2017 en loopt tot 31-08-2018