Transitietrajecten


Geef je les aan leerlingen in het BSO, TSO en DBSO? Merk je tekenen van schoolmoeheid of kans op vroegtijdig schoolverlaten?

Dan biedt een transitietraject een nieuwe kans!

Van 1 september 2023 tot en met 30 juni 2025 biedt het Departement Onderwijs en Vorming samen met het Europees Sociaal Fonds (ESF) transitietrajecten aan. Aan de hand van deze trajecten proberen we mee de ongekwalificeerde uitstroom in het Genkse secundair onderwijs jaarlijks met 1% te doen dalen. De trajecten zijn bedoeld voor jongeren die schoolmoe zijn en die het mogelijk moeilijk zullen hebben om een duurzame loopbaan aan te vatten.

Dit zijn trajecten op maat met als doel dat de leerling een onderwijskwalificatie behaalt en de stappen naar een vervolgopleiding of arbeidsmarkt. Hij of zij doet dit samen met de levensloopbaancoach.

De trajecten zijn er voor leerlingen in de tweede en derde graad BSO, TSO en DBSO, waarbij de school de leerling identificeert als potentieel vroegtijdig schoolverlater.

Interesse?

Contacteer Jo Cops via mail: jo.cops@genk.be.