Transitietrajecten


Geef je les aan leerlingen in het BSO? Merk je tekenen van schoolmoeheid of kans op vroegtijdig schoolverlaten?

Dan biedt een transitietraject een nieuwe kans!

Van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2022 biedt het Departement Onderwijs en Vorming samen met het Europees Sociaal Fonds (ESF) transitietrajecten aan. De trajecten zijn bedoeld voor jongeren die schoolmoe zijn en die het mogelijk moeilijk zullen hebben om een duurzame loopbaan aan te vatten.

Dit zijn trajecten op maat met als doel dat de leerling een onderwijskwalificatie behaalt en de stappen naar een vervolgopleiding of arbeidsmarkt. Hij of zij doet dit samen met de levensloopbaancoach.

De trajecten zijn er voor leerlingen in de tweede en derde graad BSO, waarbij de school de leerling identificeert als potentieel vroegtijdig schoolverlater.

Download de projectfiche

Interesse?

Contacteer Riet Vanderleyden via mail: riet.vanderleyden@genk.be of via gsm: 0474 79 62 18