Projectontwikkeling

De stad Genk neemt een actieve rol op in de ontwikkeling van haar grondgebied. Zij voert een actief aankoopbeleid inzake vastgoed, hetgeen resulteert in een vastgoedportefeuille die in de toekomst ruimte biedt aan heel wat bijkomende woongelegenheden.

Wanneer de stad een zekere projectzone wil ontwikkelen, gaat zij meestal op zoek naar één of meerdere professionele partners om deze gronden in een samenwerkingsverband tot de gewenste ontwikkeling te brengen. Het kan daarbij gaan om een brede waaier van mogelijkheden: van kleinschalige verkavelingen voor grondgebonden woningen tot grotere appartementsgebouwen en complexere gemengde projectdefinities.

Wil je als projectontwikkelaar inzage krijgen in de desbetreffende stedelijke eigendommen, of wil je weten welke projectzones de stad prioritair wil ontwikkelen, of wil je zelf een voorstel komen toelichten voor de ontwikkeling van één van deze stedelijke gronden, dan kan je ons hiervoor vrijblijvend contacteren.

Op 19 juni 2019 lanceerde stad Genk de verkoop van haar projectgrond Eendenpoel, gelegen aan de gelijknamige straat. Op deze site van 4.412 m² in een groene omgeving kunnen maximaal 38 woongelegenheden gerealiseerd worden. Geïnteresseerde projectonwikkelaars kunnen zich tot 30 september 2019 kandidaat stellen. Dat kan door een aan het bestek conforme kandidatuur in te dienen. Voor deze kandidatuurstelling dient een engagement met een architect aangegaan te worden. Meer details vind je in het verkoopsbestek met bijlages. Dat kan opgevraagd worden via eendenpoel@genk.be. Als je het bestek opvraagt, registreren we jouw gegevens. Zo kunnen we je op de hoogte houden van mogelijke bestekwijzigingen.

Voor wie?

Elke professionele projectontwikkelaar, architect of bouwonderneming die actief is in de wereld van projectontwikkeling en die interesse heeft om op Genkse eigendom een woonproject te realiseren.

Regelgeving

Afhankelijk van de locatie, zijn er stedenbouwkundige en andere richtlijnen onder de vorm van voorschriften van een bestemmingsplan of verkaveling, een masterplan, verordeningen etc.

Om te weten te komen hoe wij het verloop zien voor dergelijke woonprojecten, consulteer je best ons 'Draaiboek verkavelingen en woonontwikkelingen'. De uitleg hieromtrent vind je in het draaiboek verkavelingen en woonontwikkelingen.