Projectontwikkeling

De stad Genk neemt een actieve rol op in de ontwikkeling van haar grondgebied. Zij voert een actief aankoopbeleid inzake vastgoed, hetgeen resulteert in een vastgoedportefeuille die in de toekomst ruimte biedt aan heel wat bijkomende woongelegenheden.

Wanneer de stad een zekere projectzone wil ontwikkelen, gaat zij meestal op zoek naar één of meerdere professionele partners om deze gronden in een samenwerkingsverband tot de gewenste ontwikkeling te brengen. Het kan daarbij gaan om een brede waaier van mogelijkheden: van kleinschalige verkavelingen voor grondgebonden woningen tot grotere appartementsgebouwen en complexere gemengde projectdefinities.

Wil je als projectontwikkelaar inzage krijgen in de desbetreffende stedelijke eigendommen, of wil je weten welke projectzones de stad prioritair wil ontwikkelen, of wil je zelf een voorstel komen toelichten voor de ontwikkeling van één van deze stedelijke gronden, dan kan je ons hiervoor vrijblijvend contacteren.

Op dit ogenblik biedt de stad het project Meiboom aan voor ontwikkeling. Dit projectgebied is gelegen in een bijzondere groene omgeving, te midden van de kernen van Genk en Zutendaal. Het project biedt ruimte aan ca. 300 woongelegenheden en beoogt een diversiteit aan typologieën. Meer weten? Kijk dan op de projectwebsite www.meiboomgenk.be!

Voor wie?

Elke professionele projectontwikkelaar, architect of bouwonderneming die actief is in de wereld van projectontwikkeling en die interesse heeft om op Genkse eigendom een woonproject te realiseren.

Regelgeving

Afhankelijk van de locatie, zijn er stedenbouwkundige en andere richtlijnen onder de vorm van voorschriften van een bestemmingsplan of verkaveling, een masterplan, verordeningen etc.

Om te weten te komen hoe wij het verloop zien voor dergelijke woonprojecten, consulteer je best ons 'Draaiboek verkavelingen en woonontwikkelingen'. De uitleg hieromtrent vind je hier.

Meer info

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling - vastgoed

Stadsplein 1

3600 Genk

ruimtelijke.ontwikkeling@genk.be

tel. 089 65 36 00