Psychosociale hulp

  • Ik heb problemen in mijn relatie.
  • Ik heb hulp nodig bij de opvoeding van mijn kinderen.
  • Ik zit niet goed in mijn vel en voel me eenzaam.
  • Ik wil therapie volgen, maar weet niet waar ik hiermee terecht kan.
  • Ik heb een probleem en weet niet bij welke dienst ik hiervoor terecht kan.
  • Mijn moeder is verward en er loopt thuis van alles mis.
  • De zorg voor mijn ouders wordt emotioneel te zwaar.
  • Mijn moeder gedraagt zich anders, ik herken haar niet meer.
  • ...

Voor deze bezorgdheden of problemen vind je een luisterend oor bij het Sociaal Huis Portavida.

We zoeken samen met jou een gepaste oplossing. Soms verwijzen we je door naar gespecialiseerde diensten.

Wanneer je moeilijkheden hebt op verschillende vlakken, kunnen we een Lokaal Cliëntoverleg (LCO) organiseren. Dan brengen we alle betrokken hulpverleners samen en proberen we gezamenlijk een oplossing te zoeken.