Rechten en voordelen

Er zijn heel wat sociale rechten, voordelen en voorzieningen waar je een beroep op kan doen. Vaak weet je zelf niet waar je recht op hebt of tot welke dienst je je kan richten.

Bijvoorbeeld:

 • Heb ik recht op een studietoelage voor mijn kleuters?
 • Ik ben chronisch ziek. Heb ik nu recht op een verhoogde tussenkomst van de mutualiteit in mijn medische kosten?
 • Ik ben 65 jaar. Kom ik nu in aanmerking voor een goedkoper tarief voor het openbaar vervoer?
 • Waar kan ik een Vlaamse woonlening aanvragen?
 • Ik zorg voor mijn zieke vader. Krijg ik hiervoor een vergoeding?
 • Mijn kind heeft een handicap en wordt 21 jaar. De kinderbijslag stopt. Wat nu?
 • Kom ik ook in aanmerking voor een vermindering op de provinciebelasting?
 • Ik ben invalide. Waar heb ik recht op?
 • Ik word een dagje ouder en heb verplaatsingsproblemen. Wat zijn de mogelijkheden?
 • Ik ben juist geopereerd. Ik kan tijdelijk mijn huishouden niet meer doen. Wie kan mij hiermee helpen?
 • Waar kan mijn gehandicapte kind terecht als ik er later niet meer ben?
 • Ik heb een handicap en wil zelfstandig wonen. Waar kan ik terecht?
 • Ik wil mij inschrijven op de wachtlijst van een woonzorgcentrum. Wie kan mij helpen?
 • ...

Wil je weten waar je recht op hebt? Vraag een rechtenonderzoek aan!

De website www.rechtenverkenner.be geeft je ook snel en eenvoudig een overzicht van alle sociale rechten. Je vindt er een overzicht van voordelen, tegemoetkomingen en voorzieningen op het vlak van onderwijs, arbeid, inkomen, welzijn, cultuur, ...

Waar heb je als gezin recht op? Vraag een kinderkansenonderzoek aan!