C-mine

RUP C-mine: 

Het stadsbestuur maakte een masterplan 2.0 op voor C-mine. Dat heeft als doel om de bestaande kwaliteiten van de C-mine-site te versterken en beter te verbinden met de omliggende wijken. De omgeving van deze site wordt zo nog aantrekkelijker om er te wonen, werken en verblijven.

Het masterplan is de opstap naar een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het college van burgemeester en schepenen keurde inmiddels de startnota met de visie van de stad goed.