RUP C-mine

Startnota RUP C-mine: infomoment op 4 oktober

Het stadsbestuur maakte een masterplan 2.0 op voor C-mine. Dat heeft als doel om de bestaande kwaliteiten van de C-mine-site te versterken en beter te verbinden met de omliggende wijken. De omgeving van deze site wordt zo nog aantrekkelijker om er te wonen, werken en verblijven.

Het masterplan is de opstap naar een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het college van burgemeester en schepenen keurde inmiddels de startnota met de visie van de stad goed. Je kan de startnota inkijken van 2 oktober tot en met 30 november 2023, in het stadhuis na afspraak of via de website. Op 4 oktober om 19 uur is er een infomoment in de grote zaal van het Energiegebouw van C-mine. Iedereen kan schriftelijk reageren, via brief of mail naar ruimtelijke.planning@genk.be tot en met 30 november 2023.

 

Schrijf je in voor het infomoment

Maak een afspraak