Sociale contacten

21,5% van de Genkenaren van 15 jaar en ouder rapporteert een zwakke sociale ondersteuning. Dit is meer dan in het Vlaams Gewest in 2018. Een zwakke sociale ondersteuning wordt meer ervaren door laagopgeleiden en personen die moeilijk rondkomen dan door hoogopgeleiden en personen die makkelijk rondkomen.

Figuur 1 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat slechts een beperkte sociale ondersteuning meldt, volgens leeftijd en geslacht, Lokale GezondheidsenquĂȘte, Genk, 2022

Figuur 2 | Percentage van de bevolking (van 18 jaar en ouder) dat slechts een beperkte sociale ondersteuning meldt, Genk 2022, Lokale GezondheidsenquĂȘte 2021, Vlaams Gewest 2018