Socioculturele raad

de Socioculturele raad geeft advies aan de overkoepelende Vrijetijdsraad die sinds 1 januari 2020 van kracht is.
Verenigingen kunnen, via een afvaardiging in de Socioculturele raad, mee het stedelijk cultuurbeleid sturen.

De belangrijkste taken van de raad situeren zich op drie vlakken:

1. Adviserende functie

De raad adviseert de Vrijetijdsraad en bijgevolg het stadsbestuur omtrent alle materies die met cultuur te maken hebben.

2. Ondersteunende en coördinerende functie

De raad ‘overkoepelt’ het socioculturele verenigingsleven in de stad. De raad is een soort ‘belangenorganisatie’ van de verenigingen. Samenwerkingsverbanden stimuleren, ondersteunende maatregelen zoals subsidiemogelijkheden voorstellen en vormende activiteiten organiseren zijn enkele voorbeelden van deze functie.

3. Het opzetten van een aantal activiteiten.

Het opzetten van een aantal activiteiten die de individuele verenigingen overstijgen, is een andere functie die de raad waarneemt. Zo organiseert de raad samen met de betrokken stedelijke dienst o.m. de 11-juliviering en 30/30/30.

Hoe aansluiten?

Om aan te sluiten bij de Socioculturele raad moet een vereniging een mailtje sturen naar cultuurraad@genk.be

Huishoudelijk reglement

Download hieronder vanaf januari 2020 het huishoudelijk reglement en het organiek reglement van de socioculturele raad.

Vrijetijdsraad

De Socioculturele raad maakt deel uit van de Vrijetijdsraad.

Meer over deze raad vind je hier!

Extra Corona-Toelage

Met deze subsidie willen we jullie vereniging een duwtje in de rug geven in de heropstart van jullie activiteiten. Deze subsidie past in de Corona-maatregelen die het Genkse stadsbestuur wil nemen om zo het belang van het socioculturele verenigingsleven te onderstrepen. Download hier je aanvraagformulier:

Corona act toelage AANVRAAGFORMULIER