Socio-culturele raad

De socio-culturele raad geeft advies aan de overkoepelende vrijetijdsraad (jeugd, sport, welzijn en cultuur) die sinds 1 januari 2020 van kracht is.
Verenigingen kunnen, via een afvaardiging in de socio-culturele raad, mee het stedelijk cultuurbeleid sturen.

De belangrijkste taken van de raad situeren zich op drie vlakken:

1. Adviserende functie

De raad adviseert de vrijetijdsraad en bijgevolg het stadsbestuur omtrent alle materies die met cultuur te maken hebben.

2. Ondersteunende en coördinerende functie

De socio-culturele raad ‘overkoepelt’ het socioculturele verenigingsleven in de stad. De raad is een soort ‘belangenorganisatie’ van de verenigingen. Samenwerkingsverbanden stimuleren, ondersteunende maatregelen zoals subsidiemogelijkheden voorstellen en vormende activiteiten organiseren zijn enkele voorbeelden van deze functie.

3. Opzetten van een aantal activiteiten.

Het opzetten van een aantal activiteiten die de individuele verenigingen overstijgen, is een andere functie die de raad waarneemt. Zo organiseert de raad samen met de betrokken stedelijke dienst o.m. de 11-juliviering en 30/30/30.

Hoe aansluiten?

Om aan te sluiten bij de socio-culturele raad moet een vereniging een mailtje sturen naar cultuurraad@genk.be met een kandidatuur.

Huishoudelijk reglement

Download hier het huishoudelijk reglement en het organiek reglement van de socioculturele raad.

Vrijetijdsraad

De Socioculturele raad maakt deel uit van de Vrijetijdsraad.
Meer over deze raad vind je hier!