Stedenbouwkundig attest

Indien je wil weten wat je waar mag bouwen of verbouwen, wat je mag slopen, welke activiteiten je kan uitvoeren op een bouwperceel, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen.

Dit attest bevat informatie over percelen die stedenbouwkundig niet omschreven zijn (niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of verkaveling) en/of waarvan de behandelingstermijn nog niet wettelijk is vastgelegd. Indien een perceel wel in een dergelijk plan beschreven is, kan je eenvoudig de bestaande voorschriften opvragen.

Vraag dus, indien je een werk wil aanvatten, altijd eerst minstens informatie op en eventueel een stedenbouwkundig attest aan. Zo ben je zeker dat je geen wettelijke verplichtingen negeert en naderhand problemen krijgt.

Een stedenbouwkundig attest is 2 jaar geldig. 

De behandelingstermijn voor de aflevering van een stedenbouwkundig attest bedraagt in principe 75 kalenderdagen.

Een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest omvat het volgende:

  • een aanvraagformulier
  • foto's
  • de plannen (schetsmatig)