Stress en gemoedstoestand

In Genk rapporteert 42% van de bevolking van 15 jaar en ouder recente psychische problemen en heeft 28% een reële kans op een psychische aandoening. Deze percentages liggen hoger dan in het Vlaams Gewest 2018. De cijfers voor welzijn zijn minder gunstig voor 25-34-jarigen, laagopgeleiden en personen die moeilijk rondkomen dan voor 65-74-jarigen, hoogopgeleiden en personen die makkelijk rondkomen.

Figuur 1 | Gemiddelde score van psychisch welzijn gemeten via GHQ-12 bij de bevolking (van 15 jaar en ouder), volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 2 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met recente psychische problemen (GHQ-score 2+), volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 3 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een reële kans op een recente psychische aandoening (GHQ-score 4+), volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 4-5 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met recente psychische problemen (GHQ-score 2+, WB_2) en met een reële kans op een recente psychische aandoening (GHQ-score 4+, WB_3), Genk 2022, Lokale Gezondheidsenquête 2021, Vlaams Gewest 2018