Subjectieve gezondheid

In Genk geven twee op de drie inwoners van 15 jaar en ouder aan een goede gezondheid te hebben. Dit is minder dan in het Vlaams Gewest 2018. Meer dan drie op de tien rapporteren een chronische aandoening en een op de vier rapporteert functioneel beperkt te zijn; dit is telkens meer dan in het Vlaams Gewest 2018.

Het is een natuurlijk gegeven dat de gezondheid slechter wordt naarmate men ouder wordt. Hoe hoger opgeleid, hoe beter de gezondheid. Personen die makkelijk rondkomen beoordelen hun gezondheid ook vaker als goed dan personen die moeilijk rondkomen.

Figuur 1 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een goede subjectieve gezondheid, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 2 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een chronische aandoening, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 3 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een functionele beperking, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 4 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een goede subjectieve gezondheid (SH01_1), een chronische aandoening (SH02_1) en een functionele beperking (SH03_1), Genk 2022, Lokale Gezondheidsenquête 2021, Vlaams Gewest 2018