Subsidies voor socio-culturele verenigingen

De cultuurraad van Genk biedt 5 verschillende vormen van subsidies aan.

 • Werkingstoelage
 • Reglement Ondersteuning beheer particulier Socioculturele infrastructuur.

 • Reglement subsidiëring socioculturele infrastructuur

 • Reglement subsidiëring van maatregelen voor de brandveiligheid, inbraakpreventie en/of dringende en/of tijdelijke werken in vrijetijdsinfrastructuur.

 • Toelage voor jubileum of officiële ontvangst. 

Reglement Werkingstoelage

Socioculturele verenigingen kunnen jaarlijks kiezen tussen:

 • een basistoelage of een activiteitentoelage.

  De basistoelage en de activiteitentoelage zijn bedoeld als ondersteuning van de reguliere, dagdagelijkse werking van Genkse socioculturele vrijwilligersverenigingen.
  werkingstoelage reglement na GR maart 2014.pdf
  • De basistoelage (100,00 EUR) is bedoeld voor verenigingen met een eerder beperkte werking en is eenvoudig aan te vragen met een minimum aan administratie.
  • De activiteitentoelage (max. 800,00 EUR) is bedoeld voor verenigingen met een meer uitgebreide werking. Voor deze subsidie is een eenvoudig dossier met bewijsstukken van de werking vereist.

   Vraag je invulformulieren voor de basistoelage en/of de werkingstoelage aan via cultuurraad@genk.be

Daarnaast kunnen verenigingen voor uitzonderlijke projecten een extra projectbetoelaging verkrijgen. Met de projectbetoelaging wil het stadsbestuur uitzonderlijke inspanningen van verenigingen ondersteunen. Een vereniging kan slechts twee maal per kalenderjaar een project indienen. De maximale projecttoelage is 1.000,00 EUR per jaar.

Vraag je invulformulier Projectsubsidie aan via cultuurraad@genk.be

Het reglement projectbetoelaging: 022019 def reglement basis-werking- projecttoelage

Het aanvraagformulier:aanvraagformulier projecttoelage

Reglement Ondersteuning beheer particulier Socioculturele infrastructuur

Reglement beheerders DEF.pdf

De stad wenst beheerders van particuliere socioculturele infrastructuur te ondersteunen om de betaalbaarheid van deze infrastructuur voor sociocultureel gebruik door lokale verenigingen te verbeteren.

Op basis van het energieverbruik in de infrastructuur kan de stad jaarlijks een subsidie uitkeren aan de beheers-vzw.

Voor een aanvraag, wend je tot de Dienst Cultuur.

Reglement subsidiëring socioculturele infrastructuur

Subsidiereglement infratsr 2016.pdf

Het stadsbestuur wil via dit reglement een stimulans geven om het aanbod aan socioculturele infrastructuur in de stad te vergroten én te verbeteren.

 • Voor grotere infrastructuurwerken (bouw/ renovatie/...) is subsidiëring mogelijk tot 50% van de kostprijs (max. 80.000,00 euro subsidie).
 • Voor duidelijk polyvalente lokalen meerdere verenigingen onderdak bieden, uitstraling breder dan één vereniging,..) kan zelfs tot 95% subsidie verkregen worden met een maximum van 160.000 euro. Dit sluit aan bij de beleidsambitie om socioculturele lokalen optimaler te laten gebruiken en de nood om ontmoeting, kennismaking en uitwisseling tussen groepen Genkenaren te stimuleren. Open, polyvalente infrastructuur speelt een rol van betekenis om deze ambities waar te maken.

Reglement subsidiëring van maatregelen voor de brandveiligheid, inbraakpreventie en/of dringende en/of tijdelijke werken in vrijetijdsinfrastructuur. Sectoren Jeugd, Cultuur & Sport. 

Reglement inbraakpreventie,brandveiligheid.

Via dit reglement wil het stadsbestuur op drie concrete domeinen de kwaliteit van bestaande socioculturele infrastructuur verbeteren. Met name op de terreinen brandveiligheid, dringende en noodzakelijke werken, tijdelijke infrastructuuroplossingen, geluidspreventie, inbraakpreventie en integrale toegankelijkheid voor personen met een handicap wil de stad een ernstige en substantiële subsidie beschikbaar stellen.

Dien je aanvraag rechtstreeks in bij de Dienst Cultuur. 

Toelage voor jubileum of officiële ontvangst

Het stadsbestuur van Genk ondersteunt op verschillende manieren de werking van de lokale verenigingen. Zo wil het ook graag bijzondere gelegenheden mee ondersteunen. 

Bij jubilea van verenigingen (10, 20, 25,…jarig bestaan) of bij bijzondere gebeurtenissen zoals een bezoek van een buitenlandse delegatie, kan je als vereniging een ontvangst op het stadhuis aanvragen of een financiële tussenkomst in de onkosten van de feestreceptie. Ook andere organisaties, instellingen of individuele personen kunnen bij speciale gelegenheden die relevant zijn voor de stad Genk een officiële ontvangst op het stadhuis vragen.Meer informatie rond deze toelage kan je verkrijgen bij de Dienst Organisatie & Onthaal - zaalverhuur.stadhuis@genk.be - 089 65 38 20.