Subsidies voor socio-culturele verenigingen

De cultuurraad van Genk biedt 5 verschillende vormen van subsidies aan.

 • Werkingstoelage
 • Reglement Ondersteuning beheer particulier Socioculturele infrastructuur.

 • Reglement subsidiëring socioculturele infrastructuur

 • Reglement subsidiëring van maatregelen voor de brandveiligheid, inbraakpreventie en/of dringende en/of tijdelijke werken in vrijetijdsinfrastructuur.

 • Toelage voor jubileum of officiële ontvangst. 

Reglement Werkingstoelage

Socioculturele verenigingen kunnen jaarlijks kiezen tussen:

 • een basistoelage of een activiteitentoelage.

  De basistoelage en de activiteitentoelage zijn bedoeld als ondersteuning van de reguliere, dagdagelijkse werking van Genkse socioculturele vrijwilligersverenigingen.
  GR 2020 reglement werkingssubsidies voor (socio)culturele verenigingen
  • De basistoelage (100,00 EUR) is bedoeld voor verenigingen met een eerder beperkte werking en is eenvoudig aan te vragen met een minimum aan administratie.
  • De activiteitentoelage (max. 600,00 EUR) is bedoeld voor verenigingen met een meer uitgebreide werking. Voor deze subsidie is een eenvoudig dossier met bewijsstukken van de werking vereist.
  • Extra toelage voor Stedelijke uitdagingen (max. 75 EUR per uitdaging) meer info in het reglement

   Vraag je invulformulieren voor de basistoelage en/of de werkingstoelage aan via cultuurraad@genk.be

Daarnaast kunnen verenigingen voor uitzonderlijke projecten een extra projectbetoelaging verkrijgen. Met de projectbetoelaging wil het stadsbestuur uitzonderlijke inspanningen van verenigingen ondersteunen. Een vereniging kan slechts twee maal per kalenderjaar een project indienen. De maximale projecttoelage is 1.500,00 EUR per jaar.

Vraag je invulformulier Projectsubsidie aan via cultuurraad@genk.be

GR 2020 reglement werkingssubsidies voor (socio)culturele verenigingen

Het aanvraagformulier voor de werkingstoelages zal spoedig hier verschijnen.

Het aanvraagformulier projecttoelage:aanvraagformulier projecttoelage

Hoe moet je je activiteit ingeven in UiT in Vlaanderen:UitinVlaanderen

Reglement Ondersteuning beheer particulier Socioculturele infrastructuur

Reglement beheerders DEF.pdf

De stad wenst beheerders van particuliere socioculturele infrastructuur te ondersteunen om de betaalbaarheid van deze infrastructuur voor sociocultureel gebruik door lokale verenigingen te verbeteren.

Op basis van het energieverbruik in de infrastructuur kan de stad jaarlijks een subsidie uitkeren aan de beheers-vzw.

Voor een aanvraag, wend je tot de Dienst Cultuur.

Reglement subsidiëring infrastructuur socioculturele,- jeugd en sportverenigingen

Subsidiereglement Infrastructuur 2021

Het stadbestuur wil via dit reglement een stimulans geven om het aanbod aan infrastructuur van socioculturele,- jeugd en sportverenigingen in de stad te vergoten én te verbeteren.

 1. Financiële ondersteuning voor het verbeteren van de veiligheid van infrastructuur

Via dit reglement wil het stadsbestuur de kwaliteit van bestaande vrijetijdsinfrastructuur verbeteren. Met name op de terreinen brandveiligheid, dringende en noodzakelijke werken, tijdelijke infrastructuuroplossingen, geluids- en inbraakpreventie. De subsidiebedragen variëren met een maximaal subsidiebedrag van € 2.500,00 tot € 5.000,00 inclusief btw en maximaal 90% van de aankoop en/of installatiekosten en inclusief btw ( zie artikel 3 van het reglement).

 1. Verbeteringswerken bestaande socioculturele infrastructuur
  • 1 Bestaande infrastructuur die open staat voor derden. Het subsidiebedrag bedraagt inclusief btw en erelonen maximaal €60.000,00 en maximaal 90% inclusief btw.
  • 2 Polyvalente socioculturele infrastructuur met gemeenschapsoverschrijdend bereik. Het subsidiebedrag bedraagt inclusief btw en erelonen maximaal € 150.000,00 en maximaal 90% inclusief btw.
 2. Omgevingswerken

De infrastructuur en omgeving moet door hun bestemming een publiek karakter hebben.

Het subsidiebedrag bedraagt inclusief btw en erelonen maximaal € 30.000,00 en maximaal 90%

Er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan deze subsidie, zowel wat betreft de aanvragende vereniging als de subsidieerbare werken.
 
Dien je aanvraag voor onderdeel 2 rechtstreeks in bij de Dienst Cultuur, via dit formulier:
 
 
of beter nog contacteer Dienst Cultuur, (cultuur@genk.be) voor meer info en begeleiding bij je dossieropbouw. 

Toelage voor jubileum of officiële ontvangst

Het stadsbestuur van Genk ondersteunt op verschillende manieren de werking van de lokale verenigingen. Zo wil het ook graag bijzondere gelegenheden mee ondersteunen. 

Bij jubilea van verenigingen (10, 20, 25,…jarig bestaan) of bij bijzondere gebeurtenissen zoals een bezoek van een buitenlandse delegatie, kan je als vereniging een ontvangst op het stadhuis aanvragen of een financiële tussenkomst in de onkosten van de feestreceptie. Ook andere organisaties, instellingen of individuele personen kunnen bij speciale gelegenheden die relevant zijn voor de stad Genk een officiële ontvangst op het stadhuis vragen.Meer informatie rond deze toelage kan je verkrijgen bij de Dienst Organisatie & Onthaal - zaalverhuur.stadhuis@genk.be - 089 65 38 20.

Z-2112.850.291.563 Aanvraagformulier Receptiekosten HR

Subsidiereglement Recepties en ontvangsten met ingang van 1 januari 2022