Subsidies voor socio-culturele verenigingen

De cultuurraad van Genk biedt verschillende toelagen en subsidies aan:


Werkingstoelage

Erkende socioculturele verenigingen kunnen jaarlijks kiezen tussen een basistoelage OF een activiteitentoelage. De basistoelage en de activiteitentoelage zijn bedoeld als ondersteuning van de reguliere, dagdagelijkse werking van Genkse socioculturele vrijwilligersverenigingen.

  • De basistoelage (100,00 EUR) is bedoeld voor verenigingen met een eerder beperkte werking en is eenvoudig aan te vragen met een minimum aan administratie.
  • De activiteitentoelage (max. 600,00 EUR) is bedoeld voor verenigingen met een meer uitgebreide werking. Voor deze subsidie is een eenvoudig dossier met bewijsstukken van de werking vereist.

Deze jaarlijkse werkingstoelage kan steeds aan het begin van het nieuwe socio-culturele werkjaar aangevraagd worden voor het afgelopen werkjaar. Deze subsidie-aanvraag loopt eens per jaar via een online programma. Dienst Cultuur ontwikkelde een 'hulpgids digitaal subsidiefomulier' die je hier kan raadplegen.

Download hier de 'hulpgids digitaal subisidieformulier'.

Stedelijke uitdaging

Werk je als vereniging nadrukkelijk rond een stedelijke uitdaging (samenleven in diversiteit, sociale ongelijkheid en armoede, duurzaamheid of talentontwikkeling) dan kan je bijkomend een toelage van max. € 75 per uitdaging aanvragen.

Alle info over de werkingstoelage en het werken rond stedelijke uitdagingen lees je in het SUBSIDIEREGLEMENT voor socio-culturele verenigingen (sectie 4.1-4.3).

Projecttoelage

Voor uitzonderlijke projecten kunnen verenigingen een projecttoelage verkrijgen. Met de projecttoelage wil het stadsbestuur extra inspanningen van verenigingen ondersteunen. Een vereniging kan slechts twee maal per kalenderjaar een project indienen. De maximale projecttoelage is 1.500,00 EUR per jaar.

Het reglement en aanvraagformulier voor een projecttoelage vind je hieronder:

- SUBSIDIEREGLEMENT voor socio-culturele verenigingen (sectie 4.4)

- AANVRAAGFORMULIER projecttoelage


Meer info?
cultuur@genk.be
089 65 38 11