Tabaksgebruik

In Genk rookt 15% van de bevolking: 12% rookt dagelijks en 3,6% occasioneel. 3,6% is zware roker. Hierbij zijn er geen verschillen met het Vlaams Gewest 2018. De huidige rokers bevinden zich meer onder 25-44-jarigen, laagopgeleiden en personen die moeilijk rondkomen dan 75-plussers, hoogopgeleiden, en personen die makkelijk rondkomen. Dagelijks roken komt meer voor bij laagopgeleiden en personen die moeilijk rondkomen dan midden- en hoogopgeleiden, en personen die makkelijk rondkomen.

Figuur 1 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat ooit 100 sigaretten of meer heeft gerookt, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 2 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat momenteel rookt, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 3 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat dagelijks rookt, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 4 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat dagelijks rookt, Genk 2022, Lokale Gezondheidsenquête 2021, Vlaams Gewest 2018

Figuur 5 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat dagelijks rookt, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022