Een nieuwe toekomst voor Horensberg

In samenspraak met de bewoners en de buurt geeft Stad Genk de toekomst van woonwagenterrein Horensberg vorm via een nieuw RUP of Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dankzij dit plan wordt de woonvorm op Horensberg, namelijk ‘het permanent wonen op een residentieel woonwagenterrein’ officieel erkend en vastgelegd.

Het nieuwe plan bepaalt hoe men het terrein en de standplaatsen in de toekomst kan inrichten en gebruiken. Bijvoorbeeld: waar is ruimte voor groen en recreatie? Aan welke regels moet een standplaats voldoen? En hoe kan het hier veiliger voor ons en voor onze kinderen?

Via duidelijke afspraken kan Horensberg zich verder ontwikkelen tot een plek waar fijn leven is voor de bewoners én de buurt.

Inrichting standplaatsen - duidelijke afspraken voor iedereen

Waar mag mijn standplaats komen? Hoeveel bedraagt de afstand tot mijn buren? Welke vergunningen heb ik nodig? De regels over de inrichting van het terrein zijn niet altijd duidelijk. Dankzij het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan verandert dit. We behouden wat goed is en verbeteren waar kan. Want Horensberg is een ‘samen-leving’ en dus zijn afspraken nodig.

Een veilige en groene omgeving

Je kinderen zonder zorgen buiten laten spelen, dat wilt toch iedereen? Doorgaand verkeer en parkerende wagens maken dit soms echter moeilijk op Horensberg; en kunnen zelfs tot gevaarlijke situaties leiden. Hoe kan dit beter? Door de parkeerruimtes beter af te bakenen; doorgaand verkeer zoveel mogelijk te weren en aparte speelzones in te richten, maak je de omgeving al een stuk veiliger.

Horensberg is geen eiland, maar door de harde begrenzing, voelt dit soms wel zo. Hoe kan dit anders? Door de afsluiting rond het domein te vergroenen, zal Horensberg beter aansluiting vinden met de buurt. Via extra beplanting en nieuwe waterpartijen kan het terrein echt ‘floreren’.

Een plan in fasen en jouw mening telt!

Vandaag zetten we de eerste stap in de ontwikkeling van het nieuwe RUP voor Horensberg. Het komt er in samenspraak met de buurt en de bewoners. Zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de ontwikkeling luisteren we graag naar jouw mening over wat er beter kan op het vlak van de inrichting en het gebruik van het terrein. Heb je voorstellen of suggesties? Tijdens verschillende inspraakmomenten kan je ons dit laten weten.

Lees ook:Publieke raadpleging startnota