Veiligheidskap Oosterring en Wiemesmeerstraat

Een groot deel van de Genkse bossen zijn aangelegd om te kunnen dienen in de mijnbouw. Deze bossen zijn vandaag de dag vrij uniform, zowel op vlak van soortensamenstelling als leeftijd. Het resultaat kan je in de bossen naast de Oosterring/ZOL en de Wiemesmeerstraat zien; een bos met hoofdzakelijk grove den met invasieve exoten als Amerikaanse vogelkers in de ondergroei. Dit waren productiebossen, waarvan de bomen kaarsrecht naar boven groeien.

Veiligheid

Aan de rand van dit bos krijgen de bomen opeens veel meer licht, ze staan immers niet meer in de schaduw van hun buren. Ze strekken dan hun takken uit in de richting van het licht, waardoor ze op termijn gaan overhellen. Momenteel vormen sommige bomen een veiligheidsrisico voor zowel de Oosterring, de Wiemesmeerstraat als het fietspad. Deze worden eind juli verwijderd.

Duurzaam bosbeheer

Een duurzaam bos is een bos met een grote verscheidenheid aan soorten. In een loofbos vinden meer planten en dieren hun thuis dan in een monotoon dennenbos. De oplossing voor Genk is bosomvorming: de dominante dennen wegkappen om plaats te maken voor de loofbomen. Dit resulteert in een bos dat biodiverser, stabieler en klimaatbestendiger is.

Ook in de bossen naast de Oosterring/ZOL en de Wiemesmeerstraat gaan we tegelijkertijd werken aan de bosomvorming. Aangezien er reeds een veiligheidskap plaatsvindt, is het logisch om op hetzelfde moment andere werken te doen. Op deze manier moet het bos slechts één periode verstoord te worden. Het gaat hier om een dunning, enkel de aangeduide bomen worden gekapt ten voordele van de aanwezige toekomstbomen. Dit zijn bomen met reeds een grote waarde voor de biodiversiteit, die door deze ingrepen enkel zal toenemen!

Klik hier voor meer info over het bosbeheer in Genk!