Culturele Vereniging Van Kolderbos Yildirim Beyazit

Bevorderen en ontwikkelen van wederzijdse goede relaties, een goede verstandhouding en wederzijds respect tussen de Moslimgemeenschap enerzijds en autochotonen en andere allochtonen anderzijds, met het doel een betere samenleving te creëren en de integratie te bevorderen.

Lokaal

Turkse Moskee

Adres
Hooiweg 75 , 3600Genk