Verzoek bijstelling of wijziging milieuvoorwaarden

De wetgeving voorziet in een procedure om de milieuvoorwaarden te wijzigen.

Aan een vergunning zijn in de meeste gevallen voorwaarden verbonden. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden zijn geregeld in Vlarem II en Vlarem III. In de vergunning kunnen extra milieuvoorwaarden zijn ingeschreven als bijzondere voorwaarde. De wetgeving voorziet in een procedure om de milieuvoorwaarden te wijzigen. Dit kan op verzoek of ambtshalve. 

De procedure voor het bijstellen of wijzigen van milieuvoorwaarden is beschreven in artikel 100 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Het formulier Bijlage 5 is van toepassing.