Visie StiemerHUB

De André-Dumontlaan is één van de valleiranden van de Stiemer, waar stad en natuur elkaar ontmoeten. Om een sterkere verbinding te maken, richten we een tijdelijke plek in: een nieuwe groene zone én de StiemerHUB (André Dumontlaan 16).

De StiemerHUB probeert 3 jaar lang een plek te zijn die aandacht geeft aan het Stiemerprogramma én meer leven brengt in dit stuk van Waterschei, als een bron voor cultuur-natuur ontwikkeling langs de Stiemer.

De HUB is een plek waar we samen met de Genkenaren zullen experimenteren met het verbinden van mens en natuur. De HUB kan een plek worden voor de plannen van verschillende burgers en organisaties. Wat er in en om deze plek gebeurt, verschilt van seizoen tot seizoen. Er is altijd ruimte voor nieuw leven. 

Tegelijk speelt de HUB een rol op Vlaams niveau als Natuurweefselhuis én op Europees niveau als Urban by Nature Hub Flanders.

DE VISIE VAN DE HUB

De Stiemerhub is een natuurlijke bron voor gemeenschappelijke ontdekkingen van de Stiemer Vallei. De HUB heeft vier belangrijke ambities:

  1. Een plek waar we leren hoe we met de natuur kunnen leven
  2. Een plek waar we met natuur kunnen werken
  3. Een plek waar ons door de natuur kunnen laten inspireren
  4. Een plek waar we natuurlijke omgevingen kunnen leren beschermen

Projecten en activiteiten in verband met de HUB zullen ten minste één van deze ambities kracht bijzetten.

AAN DE SLAG! 

De HUB heeft het hele jaar door een standaardaanbod. Maar de HUB leeft ook mee met de seizoenen. 

De HUB is rustiger in herfst en winter, en wat levendiger in lente en zomer. De HUB zal vier seizoensfeesten organiseren, duidelijke momenten waarop de gemeenschap kan samenkomen in een informele en feestelijke sfeer.

  • In het vroege voorjaar zullen workshops en evenementen rond de vroege groeiperiode worden georganiseerd, met onder meer voedselproductie en wandelingen met wilde bloemen.
  • Het midden van de lente tot de nazomer zullen activiteiten rond de buitenruimtes plaatsvinden en de HUB zal de lanceerplaats zijn voor activiteiten in de Stiemervallei.
  • In de late herfst en winter zullen de activiteiten gericht zijn op de binnenruimtes met presentaties, discussies, co-working sessies en planning voor de warmere maanden. 

NATUURWEEFSELHUIS

In samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos experimenteren we met een nieuw beleidsinstrument, het Natuurweefselplan. Het Natuurweefselplan legt voor 24 jaar de sociaal-ecologische ontwikkelingen, het beheer en de borging voor een buurt vast. We leggen de inrichtingsvisie voor een buurt vast voor lange termijn. We maken stedelijke natuurdoelstellingen zichtbaar voor de gemeenschap. Het ultieme doel is de leefbaarheid van de bewoners en specifiek biodiversiteit in steden en dorpskernen te verhogen.

Basisprincipes Natuurweefselplan

"In Natuurweefselplanning is de mens ingebed en mens en buurt gecentreerd”

Natuurweefselplanning neemt de uitdaging aan de mens meer bewust te maken van zijn rol en inherente verbondenheid met de natuur, om vanuit dat bewustzijn een engagement en verantwoordelijkheid te creëren.

“Natuurweefselplanning is soeverein”
Het is een mensenrecht om stedelijke natuur zelf te dromen - te denken - te maken – te beheren - te verzorgen. 

“Natuurweefselplanning is wederkerig en zorgt voor aarde, mensen en eerlijke onderlinge uitwisseling"
Dit laat in het stedelijk leven burgers ontdekken dat ze organisch daken kunnen cultiveren, zelf kunnen omgaan met organisch afval en teruggewonnen materialen een nieuw leven kunnen geven... Natuurweefselplanning faciliteert het genieten van de schoonheid en de beloningen van het collectief door een gebalanceerde samenwerking.

Meer info: www.natuurweefselplanning.be

URBAN BY NATURE HUB FLANDERS

Stad Genk nam van 2017 tot 2022 deel aan één van de eerste grootschalig Europese onderzoeksprojecten over Nature Based Solutions: 'Connecting Nature'. Nature Based Solutions betekent natuur inzetten als oplossing voor stedelijke uitdaging omdat dit zowel een ecologische, ruimtelijke, sociale als economische meerwaarde heeft.

Connecting Nature onderzocht het proces dat nodig is om deze oplossingen te realiseren en bracht stad Genk bijzonder waardevolle kennis en ervaringen. In de Urban by Nature Hub Flanders willen we deze kennis verder verspreiden en verder ontwikkelen met regionale partners.

Meer info: www.connectingnature.eu en www.urbanbynature.eu