Vitaliteit

Gemiddeld geeft een Genkenaar van 15 jaar en ouder een score van 7,2 voor levenstevredenheid (op een schaal van 0 tot 10). Dit is minder dan in het Vlaams

Gewest in 2018 (7,6). De gemiddelde vitaliteitsscore ligt ook lager in Genk dan in het Vlaams Gewest in 2018. 45-54-jarigen, laagopgeleiden en personen die moeilijk rondkomen zijn minder tevreden met het leven dan 65-74-jarigen, hoogopgeleiden en personen die makkelijk rondkomen. Voor vitaliteit zien we minder gunstige cijfers bij vrouwen, personen van 15 tot 64 jaar en 75 jaar en ouder, laagopgeleiden en personen die moeilijk rondkomen dan bij mannen, 65-74-jarigen, hoogopgeleiden en personen die makkelijk rondkomen.

 

Figuur 1 | Gemiddelde score voor levenstevredenheid bij de bevolking (van 15 jaar en ouder), volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 2 | Gemiddelde vitaliteitsscore bij de bevolking (van 15 jaar en ouder), volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 3 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een optimale vitaliteitsscore, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022