Voedingsstatus

De gemiddelde BMI in Genk (26,1 kg/m²) overschrijdt de grens van een gezond gewicht; gemiddeld gezien is de Genkenaar dus te zwaar. De gemiddelde BMI ligt hoger in Genk dan in het Vlaams Gewest 2018, net zoals het percentage personen met overgewicht. De BMI is het laagst in de jongste leeftijdsgroep en stijgt met de leeftijd met een piek bij 55-74-jarigen. De BMI ligt lager bij vrouwen, hoogopgeleiden en personen die makkelijk rondkomen dan bij mannen, laag- en middenopgeleiden, en personen die moeilijk rondkomen. Voor overgewicht zien we lagere percentages bij vrouwen, 15-24-jarigen, hoogopgeleiden en personen die makkelijk rondkomen dan bij mannen, personen van 25 jaar en ouder, laagopgeleiden en personen die moeilijk rondkomen.

Figuur 1 | Gemiddeld relatief gewicht (BMI) bij de volwassen bevolking (18 jaar en ouder), volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 2 | Percentage van de bevolking (15 jaar en ouder) met overgewicht, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 3 | Percentage van de bevolking (15 jaar en ouder) met obesitas, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 4 | Percentage van de bevolking (15 jaar en ouder) met ondergewicht, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022