Voorwaarden en toelating tot begraving

Als inwoner van Genk kan je na je overlijden begraven worden op één van de stedelijke begraafplaatsen, ongeacht de plaats van het overlijden. Deze begraving is kosteloos. Die kosteloze begraving heeft wel alleen betrekking op het begraven zelf en op een begraving in volle grond en is beperkt in tijd. Dit geldt dus niet voor de eventuele concessie die je wenst te nemen (bijvoorbeeld de 'huur' van een grafkelder, een plaats in het columbarium enz.).

Bij overlijden in een andere gemeente dan Genk dient de aangifte van overlijden in die gemeente te gebeuren. Voorafgaandelijk aan deze aangifte moet men wel een toelating tot begraven aanvragen in Genk.

Niet-inwoners kunnen eveneens in Genk begraven worden, ongeacht de plaats waar zij overleden zijn.

In dit geval moet je bij de aanvraag om toelating tot begraving of op het ogenblik van de overlijdensaangifte wel verplicht een grafconcessie nemen.

Procedure

Voor het aanvragen van de begraving in Genk, wanneer het overlijden hier niet plaatsvond, dien je een Model IIIC of Model IIID voor te leggen. Dit is een akte van vaststelling van overlijden, afgeleverd door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld.

Bedrag

Voor de Genkse begraafplaatsen gelden volgende tarieven:

 • € 700,00: concessie in volle grond (200,00 euro x 2,50 m²) *
 • € 1.500,00: concessie voor grafkelder voor 2 personen *
 • € 2.000,00: concessie voor grafkelder voor 3 personen *
 • € 600,00: concessie voor columbariumnis voor bijzetting van 2 asurnen of voor urnenveld voor begraving van 2 asurnen *
 • € 750,00: concessie voor columbariumnis voor bijzetting van 3 asurnen of voor urnenveld voor begraving van 3 asurnen *
 • € 155,00: voor de begraving van een derde of een vierde asurne in een bestaande concessie op het urnenveld *
 • € 155,00: voor de bijzetting van een derde of een vierde asurne in een bestaande concessie in het columbarium (indien technisch mogelijk) *
 • € 100,00: voor de asverstrooiing van niet-inwoners
 • € 60,00: voor het aanbrengen van een naamplaatje aan de strooiweide na asverstrooiing
 • € 38,00: voor het gebruik van de stedelijke wachtkelder per maand bij de bijzetting van een stoffelijk overschot met een maximum van 3 maanden.
 • € 100,00: openen en sluiten van een reeds bestaande concessie voor tweede bijzetting (grafkelder, concessie volle grond, columbariumnis of urnenveld) of bij de overbrenging van stoffelijke resten naar een ander geconcedeerd graf

* Het bedrag van de retributies hierboven opgesomd wordt verhoogd met € 1.000,00 voor personen die op datum van het overlijden niet in Genk waren ingeschreven en waarvoor een nieuwe concessie voor begraving of bijzetting wordt aangevraagd.

Voor de hernieuwing van een bestaande concessie wordt de retributie vastgesteld volgens de voorwaarden die gelden op het ogenblik van de hernieuwing.