Voorwaarden en toelating tot begraving

Alle inwoners van Genk kunnen kosteloos worden begraven op één van de stedelijke begraafplaatsen. De kosteloze begraving heeft alleen betrekking op het begraven zelf en op een begraving in volle grond. Dit is ook beperkt in de tijd.

Wie kiest voor een concessie (dit is de 'huur' van een grafkelder, een plaats in het columbarium enz.) dient hiervoor te betalen. Een concessie wordt afgesloten voor een bepaalde periode maar kan steeds worden verlengd.

Ook niet-inwoners van Genk kunnen in Genk worden begraven. De aangifte van overlijden moet steeds worden gedaan in de gemeente waarin de overledene is inschreven in het bevolkingsregister. Voorafgaandelijk aan deze aangifte moet men een 'toelating tot begraven aanvragen in Genk' bij de burgerlijke stand van Genk aanvragen. Niet-inwoners moeten ook steeds een concessie nemen en er wordt ook een toeslag aangerekend.

Procedure

Vond het overlijden niet in Genk plaats, dan dien je een Model IIIC of Model IIID voor te leggen. Dit is een akte van vaststelling van overlijden, afgeleverd door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld.

Bedrag

Voor de Genkse begraafplaatsen gelden volgende tarieven:

 • € 700,00: concessie in volle grond *
 • gratis: concessie kind tot en met 12 jaar *
 • € 1.500,00: concessie voor grafkelder voor 2 personen *
 • € 2.000,00: concessie voor grafkelder voor 3 personen *
 • € 600,00: concessie voor columbariumnis voor bijzetting van 2 asurnen of voor urnenveld voor begraving van 2 asurnen *
 • € 750,00: concessie voor columbariumnis voor bijzetting van 3 asurnen of voor urnenveld voor begraving van 3 asurnen *
 • € 155,00: voor de begraving van een derde of een vierde asurne in een bestaande concessie op het urnenveld *
 • € 155,00: voor de bijzetting van een derde of een vierde asurne in een bestaande concessie in het columbarium (indien technisch mogelijk) *
 • € 100,00: voor de asverstrooiing van niet-inwoners
 • € 60,00: voor het aanbrengen van een naamplaatje aan de strooiweide na asverstrooiing
 • € 50,00: voor het gebruik van de stedelijke wachtkelder per maand bij de bijzetting van een stoffelijk overschot met een maximum van 3 maanden.
 • € 100,00: openen en sluiten van een reeds bestaande concessie voor tweede bijzetting (grafkelder, concessie volle grond, columbariumnis of urnenveld) of bij de overbrenging van stoffelijke resten naar een ander geconcedeerd graf

* Het bedrag van de retributies hierboven opgesomd wordt verhoogd met € 1.000,00 voor personen die op datum van het overlijden niet in Genk waren ingeschreven en waarvoor een nieuwe concessie voor begraving of bijzetting wordt aangevraagd.

Het retributiereglement bepaalt de bedragen voor de hernieuwing van bestaande concessies.