Waar moet ik mijn dossier indienen?

 Maak een afspraak

Met de omgevingsvergunning komt er een belangrijke wijziging inzake bevoegdheidsverdeling. De aard van de aanvrager (overheid of niet) is niet langer bepalend om te weten welk overheidsniveau bevoegd is voor de vergunningsaanvraag, wél de impact van de aanvraag op de omgeving.

De manier waarop je je dossier moet samenstellen blijft gelijk, alsook de termijnen. Alleen de bevoegde overheid kan verschillen.

  • Bevindt het project zich op de Vlaamse lijst, dan zal je het dossier digitaal moeten indienen via het omgevingsloket bij de Vlaamse overheid.
  • Bevindt het project zich op de provinciale lijst, dan dien je het dossier digitaal in via het omgevingsloket bij de provincie. Ten opzichte van vroeger kan je dus nu ook een aanvraag in eerste aanleg indienen bij de provinciale overheid.
  • Voor alle projecten die niet voorkomen op de Vlaamse of provinciale lijst is het stadsbestuur bevoegd voor het behandelen van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Let op! Voor alle aanvragen die betrekking hebben op een klasse 1-bedrijf, is de provincie de bevoegde overheid. Je dient dan je dossier digitaal in bij de provincie.