Waarom ondernemen in Genk?

Stad Genk is gekend om haar strategisch en innovatief economisch ontwikkelingsbeleid. In partnerschap met andere gespecialiseerde partijen ontwikkelt ze dit verder.

Industrie

Na de mijnnijverheid is stad Genk uitgegroeid tot de derde industriestad in Vlaanderen. Genk is de economische en logistieke poort van Vlaanderen en beschikt over een groot aantal bedrijventerreinen. De totale oppervlakte aan bedrijventerreinen van Genk bedraagt zo'n 1.450 ha. Stad Genk huisvest momenteel 3.800 actieve ondernemingen waarvan meer dan 450 industriële bedrijven op een bedrijventerrein.

Creatieve economie en kenniseconomie

Stad Genk zet sterk in op de doorgroei van een industriële maakeconomie naar een innovatieve maak- en kenniseconomie. Creatieve economie wordt ontwikkeld op C-mine, kenniseconomie op het Thor Park dat in volle ontwikkeling is als hoogwaardig bedrijven- en wetenschapspark. Op deze sites ontwikkelt de stad infrastructuur en een gespecialiseerd ecosysteem dat ondernemerschap ondersteunt.

Zorgeconomie

De zorgeconomie is in Genk stevig uitgebouwd en is goed voor ruim 6.000 arbeidsplaatsen. Belangrijke spelers zijn de welzijnscampus Portavida en het Ziekenhuis Oost-Limburg, met een brede waaier aan gespecialiseerde diensten. Daarnaast is er het zorgdepartement van de hogeschool UCLL op campus LiZA, met skill-labs als verbinding tussen onderwijs en praktijk.

Diensten

Gekoppeld aan de ontwikkeling van de bedrijvigheid, de gezondheidszorg en de groei van het handelsapparaat kent ook deze sector in Genk een sterk stijgende trend. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan kantoorlocaties ontwikkelt de stad aansluitend bij het stadscentrum de dienstenzone Xentro, een kwaliteitsvolle en goed bereikbare locatie waar in de toekomst nog diverse nieuwe kantoorprojecten kunnen ontwikkeld worden.

Handel en horeca

Genk beschikt over een uitgebreid handels- en horeca-apparaat met meer dan 490 winkels en 195 restaurants. Het grootste aanbod bevindt zich in het stadscentrum dat de laatste jaren via een pps-ontwikkeling op diverse locatiesĀ een sterke uitbreiding van het aanbod aan winkels en horecazaken kende. Door de vernieuwing van straten en pleinen en de bouw van ondergrondse parkings aan de rand van de koopzone kreeg het stadscentrum op gebied van sfeer en gezelligheid een stevige upgrade.

Naast het centrum zijn er de bovenlokale handelsstraten in de voormalige mijnomgevingen, zoals de Vennestraat, de Stalenstraat en de Hoevenzavellaan. Dankzij een actief beleid van de stad krijgen deze terug in de lift. De ontwikkeling van C-mine en het Thor Park zijn aanjagers voor nieuw ondernemerschap in deze straten.

Genk beschikt over twee baanwinkellocaties: de vernieuwde Hasseltweg en Bosdel.

Toerisme

Genk beschikt over kwaliteitsvolle hotels in diverse prijscategorieën gaande van het designhotel Carbon of hotel Stiemerheide tot sfeervolle B&B’s en een jeugdherberg. In totaal telt dit aanbod 517 kamers.

Genk biedt een uitgebreid aanbod aan cafés en restaurants. Je kan dineren in zowel gastronomische restaurants als in authentieke, multiculturele volksrestaurants.

Kattevennen als toegangspoort tot Nationaal Park Hogen Kempen, C-mine, Thor Park en Bokrijk versterken het toeristisch aanbod.