Wat doet het AGB?

Wat is een autonoom gemeentebedrijf?

Elk lokaal bestuur voert heel wat taken en projecten van gemeentelijk belang uit op het vlak van wonen, ondernemen, welzijn, veiligheid, cultuur, sport, zwemmen, … Het grootste deel van die brede waaier aan activiteiten en opdrachten wordt behartigd door de entiteit ‘stad Genk’, die wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

Wanneer een lokaal bestuur kan aantonen dat zij bepaalde taken en projecten efficiënter kan uitvoeren via een andere entiteit, dan kunnen deze activiteiten verzelfstandigd worden. Het decreet Lokaal Bestuur voorziet hiervoor een aantal mogelijkheden. Stad Genk heeft van deze mogelijkheden gebruik gemaakt en een aparte rechtspersoon opgericht: het Autonoom gemeentebedrijf Genk (afgekort AGB Genk). Deze nieuwe entiteit werd opgericht via een gemeenteraadsbeslissing en ook elke nieuwe opdracht wordt door de gemeenteraad toegekend aan AGB Genk.

Afspraken tussen stad Genk en AGB Genk

Er worden onder andere afspraken gemaakt over wie voor welke aspecten bevoegd is, hoe het zit met de inzet van personeel en financiële middelen, hoe tarieven worden vastgelegd of gewijzigd, wanneer gecontroleerd en gerapporteerd moet worden, … Deze afspraken worden opgenomen in beheersovereenkomsten, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe de samenwerking tussen moeder en dochter in de beste omstandigheden kan verlopen.

Het autonoom gemeentebedrijf Genk wordt bestuurd door twee organen:

Welke opdrachten heeft AGB Genk?

 • exploitatie van het SportinGenk Park;
 • exploitatie van de polyvalente zaal van jeugdcentrum Rondpunt 26;
 • concessie-opvolging van het horecapunt in het Bibliotheekgebouw;
 • exploitatie van de bedrijfstak C-mine: uitbating van het Cultuurcentrum, het toeristisch onthaal, de shop, C-mine expeditie, van creatieve economie en designactiviteiten, organisatie en opvolging van horeca-concessies,…;
 • participeren in het businesscentrum voor creatief ondernemen via C-mine Crib nv;
 • participeren in de ontwikkeling van Thor Park via een belang in de Holding Wetenschapspark Waterschei nv;
 • participeren in de ontwikkeling van smart manufacturing infrastructuur op Thor Park via een belang in de vennootschap MoThor nv;
 • concessie-opvolging van het gebouw Thor Central;
 • het onderzoeken van mogelijkheden via participatie- en/of facilitering voor duurzaamheidsprojecten in samenwerking met andere partners;
 • deelnemen aan de participatieve projectontwikkeling en exploitatie van de talent- en technologiecampus T2 cvba.

In welke andere rechtspersonen participeert AGB Genk?

 • C-mine Crib nv;
 • T2 cvba;
 • Mothor nv;
 • Holding Wetenschapspark Waterschei nv: deze vennootschap participeert in:
  • Incubathor Wetenschapspark Waterschei nv
  • Campus Energyville nv
  • Mothor nv.