Wat doet het AGB?

Wat is een autonoom gemeentebedrijf?

Elk lokaal bestuur voert heel wat taken en projecten van gemeentelijk belang uit op het vlak van wonen, ondernemen, welzijn, veiligheid, cultuur, sport, zwemmen, … Het grootste deel van die brede waaier aan activiteiten en opdrachten wordt behartigd door de entiteit ‘stad Genk’, die wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

Wanneer een lokaal bestuur kan aantonen dat zij bepaalde taken en projecten efficiënter kan uitvoeren via een andere entiteit, dan kunnen deze activiteiten verzelfstandigd worden. Het Gemeentedecreet voorziet hiervoor een aantal mogelijkheden. Stad Genk heeft van deze mogelijkheden gebruikt gemaakt en een aparte rechtspersoon opgericht: het Autonoom gemeentebedrijf Genk (afgekort AGB Genk). Deze nieuwe entiteit werd opgericht via een gemeenteraadsbeslissing en ook elke nieuwe opdracht wordt door de gemeenteraad toegekend aan AGB Genk.

Afspraken tussen stad Genk en AGB Genk

Er worden onder andere afspraken gemaakt over wie voor welke aspecten bevoegd is, hoe het zit met de inzet van personeel en financiële middelen, hoe tarieven worden vastgelegd of gewijzigd, wanneer gecontroleerd en gerapporteerd moeten worden, … Deze afspraken worden opgenomen in beheersovereenkomsten, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe de samenwerking tussen moeder en dochter in de beste omstandigheden kan verlopen.

Het autonoom gemeentebedrijf Genk wordt bestuurd door twee organen:

 • de Raad van Bestuur
 • het directiecomité

Welke opdrachten heeft AGB Genk?

 • exploitatie van het stedelijk sportcentrum incl. de realisatie van het nieuwe sporthallencomplex;
 • exploitatie van de polyvalente zaal van het jeugdcentrum;
 • concessie-opvolging van het mediacafé in het Bibliotheekgebouw;
 • exploitatie van de bedrijfstak C-mine: uitbating van het Cultuurcentrum, het toeristisch onthaal, de shop, C-mine expeditie, van creatieve economie en designactiviteiten, organisatie en opvolging van horeca-concessies,…;participeren in het businesscentrum voor creatief ondernemen via C-mine Crib nv;
 • participeren in de ontwikkeling van het Thor Wetenschapspark via een belang in de Holding Wetenschapspark Waterschei nv;
 • participeren in de ontwikkeling van kantoorachtige bedrijfsinfrastructuur op het Thor Park Waterschei via een belang in de vennootschap MoThor nv;
 • de renovatie en herbestemming van Thor Central;
 • het onderzoeken van mogelijkheden via participatie- en/of facilitering voor duurzaamheidsprojecten in samenwerking met andere partners;
 • deelnemen aan de participatieve projectontwikkeling van de talent- en technologiecampus op het Thor Park Waterschei.

In welke andere rechtspersonen participeert AGB Genk?

 • C-mine Crib nv;
 • Holding Wetenschapspark Waterschei nv: deze vennootschap participeert in:
  • Incubathor Wetenschapspark Waterschei nv
  • Campus Energyville nv
  • Mothor nv.