Wegenwerken - Een nieuwe blik op Genkse trage wegen

Groene paden en doorsteekjes, fietsverbindingen en voetgangersbruggen: elk wegje voor niet-gemotoriseerd verkeer is een trage weg. Ze bestaan in alle maten en soorten: smal of breed, verhard of onverhard, stedelijk of landelijk. Ook in Genk vind je een wirwar van trage wegen.

Voor de stad Genk werd in de periode 2014-2015 een cartografisch overzicht (inventaris) gemaakt van alle trage wegen. Dit was enkel mogelijk dankzij de lokale terreinkennis van heel wat enthousiaste vrijwilligers.
Deze inventaris vormt de basis voor een proces van visievorming (september 2016-september 2018), waarbij stad en bewoners samen op zoek gaan naar een breed gedragen toekomstbeeld voor de trage wegen. Dat proces van visievorming neemt de vorm aan van een participatief interventieonderzoek dat wordt geleid door Trage Wegen en De Andere Markt. We gaan letterlijk aan de slag op, aan en langs de trage wegen.

Meer dan een weg: trage wegen als 'stadsmakers'

Alle trage wegen zijn voorbeelden van gedeelde, publieke ruimtes in en rondom de stad. En trage wegen werken! Ze hebben nut, waarde en betekenis op diverse vlakken: mobiliteit, ruimtelijke planning, landschap, publieke ruimte, routegebonden recreatie, enz. Trage wegen zijn dus veel meer dan zomaar een weg. Ze maken deel uit van een buurt en brengen samenhang in de stad. Het zijn schakels in kindvriendelijke publieke ruimte, ze herbergen verhalen en ontsluiten mooie natuur. Het project WegenWerken wil focussen op hoe Genkenaren verschillende trage wegen gebruiken en hoe ze als multiproductief netwerk de stad mee kunnen ‘maken’.

Het project WegenWerken is mogelijk dankzij het samenwerkingsverband met stad Genk en de financiële steun van de provincie Limburg.